DİJİTAL SHOWROOM

Girişimcilerimiz

Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1482
 #items: array:16 [
  0 => App\Models\Showroom {#1483
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 13
    "created_at" => "2023-01-25 09:41:29"
    "updated_at" => "2023-01-25 09:45:41"
    "info" => "<p>Akme Medikal 2007 yılında kurulmuştur. Türkak TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip laboratuvarı ile vermiş olduğu biyomedikal kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra cerrahi operasyon sırasında tavan lambalarının yetersiz kaldığı bölgeleri aydınlatmak amacıyla cerrahların başlarına takarak kullandıkları kafa lambalarının ar-ge, üretim ve satışını medikaLED markasıyla gerçekleştirmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Akme Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=bKz6RXAwxhg&ab_channel=AkmeMedikal"
    "info_en" => "<p>Akme Medikal was founded in 2007. It provides biomedical calibration service with its 17025 accredited laboratory. In addition, it carries out the R&amp;D, production and sales of the surgical headlights, which are used by surgeons to illuminate the areas where operation lamps are insufficient during the surgical operation, under the brand of medikaLED.<br></p>"
    "info_title_en" => "Akme Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=4OlUKMkGhHk&ab_channel=AkmeMedikal"
    "startup_title" => "MedikaLED"
    "startup_info" => "<p>medikaLED® sparkle, cerrahi operasyon sırasında tavan lambalarının yetersiz kaldığı bölgeleri aydınlatmak amacıyla, uzun süreli kullanımda dahi cerrahın gözlerini yormayacak kalitede titreşimsiz bir aydınlatma sağlar. Yüksek renksel geriverim indeksi ve parlaklık seviyesiyle aydınlatılan bölgede tüm detayların net olarak görülmesine imkân verir. Mikroişlemci kontrollü sistemi ile batarya ve parlaklık seviyesi led göstergeden takip edilebilir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=baQqBO72IuU&ab_channel=AkmeMedikal"
    "startup_title_en" => "MedikaLED"
    "startup_info_en" => "<p>MedikaLED® sparkle provides flicker-free lighting that will not tire the surgeon's eyes even in long-term use, in order to illuminate the areas where ceiling lights are insufficient during the surgical operation. It allows all details to be seen clearly in the illuminated area with its high color rendering index and brightness level. With the microprocessor controlled system, the battery and brightness level can be monitored from the led indicator.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=VuGHjyD4cpE&ab_channel=AkmeMedikal"
    "address" => "Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1 Dük:6 Beylikdüzü / İstanbul"
    "phone" => "(+90) 212 543 89 88"
    "email" => "info@akmemedikal.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 15
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 13
    "created_at" => "2023-01-25 09:41:29"
    "updated_at" => "2023-01-25 09:45:41"
    "info" => "<p>Akme Medikal 2007 yılında kurulmuştur. Türkak TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip laboratuvarı ile vermiş olduğu biyomedikal kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra cerrahi operasyon sırasında tavan lambalarının yetersiz kaldığı bölgeleri aydınlatmak amacıyla cerrahların başlarına takarak kullandıkları kafa lambalarının ar-ge, üretim ve satışını medikaLED markasıyla gerçekleştirmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Akme Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=bKz6RXAwxhg&ab_channel=AkmeMedikal"
    "info_en" => "<p>Akme Medikal was founded in 2007. It provides biomedical calibration service with its 17025 accredited laboratory. In addition, it carries out the R&amp;D, production and sales of the surgical headlights, which are used by surgeons to illuminate the areas where operation lamps are insufficient during the surgical operation, under the brand of medikaLED.<br></p>"
    "info_title_en" => "Akme Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=4OlUKMkGhHk&ab_channel=AkmeMedikal"
    "startup_title" => "MedikaLED"
    "startup_info" => "<p>medikaLED® sparkle, cerrahi operasyon sırasında tavan lambalarının yetersiz kaldığı bölgeleri aydınlatmak amacıyla, uzun süreli kullanımda dahi cerrahın gözlerini yormayacak kalitede titreşimsiz bir aydınlatma sağlar. Yüksek renksel geriverim indeksi ve parlaklık seviyesiyle aydınlatılan bölgede tüm detayların net olarak görülmesine imkân verir. Mikroişlemci kontrollü sistemi ile batarya ve parlaklık seviyesi led göstergeden takip edilebilir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=baQqBO72IuU&ab_channel=AkmeMedikal"
    "startup_title_en" => "MedikaLED"
    "startup_info_en" => "<p>MedikaLED® sparkle provides flicker-free lighting that will not tire the surgeon's eyes even in long-term use, in order to illuminate the areas where ceiling lights are insufficient during the surgical operation. It allows all details to be seen clearly in the illuminated area with its high color rendering index and brightness level. With the microprocessor controlled system, the battery and brightness level can be monitored from the led indicator.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=VuGHjyD4cpE&ab_channel=AkmeMedikal"
    "address" => "Adnan Kahveci Mh. Avrupa Cd. Begonya Sk. No:1 Dük:6 Beylikdüzü / İstanbul"
    "phone" => "(+90) 212 543 89 88"
    "email" => "info@akmemedikal.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 15
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  1 => App\Models\Showroom {#1484
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 14
    "created_at" => "2023-01-25 11:52:17"
    "updated_at" => "2023-01-27 07:59:37"
    "info" => "<p>Argeron Medikal, yaşlanmaya bağlı oluşan kanser, böbrek yetmezliği, alzheimer ve demans gibi hastalıkların erken teşhisini sağlayan dünya çapında yenilikçi tanı kitlerinin araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.</p><p>IVDR kalite standartları çerçevesinde üretmiş olduğu ürünlerde, ÜTS ve CE kalite belgelerine sahiptir. Alanında geliştirdiği&nbsp; inovatif teknolojilerin ulusal ve uluslar arası patent süreçleri devam etmektedir.&nbsp;</p><p>Argeron, 11. TET Proje Pazarı Sağlık Kategorisinde 1. lik Ödülünü almaya hak kazanmış, Hello Tomorrow Sağlık alanında Derin Teknoloji Öncüsü seçilmiştir. Bayer G4A Türkiye 2022 Sağlık Kategorisine seçilen iki girişimden biri olmuştur.&nbsp;&nbsp;</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Argeron Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=hV-mEAJBaLM&t=20s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "info_en" => "<p>Argeron Medical Company carries out research &amp; development and production activities of innovative medical products -that meet unmet needs- including in vitro diagnostic kits worldwide that help early diagnosis of diseases such as cancer, kidney injury, Alzheimer and other dementias due to aging.</p><p>It has UTS and CE quality certificates for the products it produces within the framework of IVDR quality standards. National and international patent processes of the innovative technologies developed in the field continue.</p><p>Argeron was awarded the 1st Prize in the 11th TET Project Market Health Category, and was selected as the Deep Technology Pioneer in the Hello Tomorrow Health field.</p><p>Argeron has been one of the two initiatives selected for the Bayer G4A Turkiye 2022 Health Category.</p><div><br></div>"
    "info_title_en" => "Argeron Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=hV-mEAJBaLM&t=20s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "startup_title" => "NephroTesT"
    "startup_info" => "<p>NephroTesT, Standart böbrek fonksiyon testlerinde tespit edilemeyen akut böbrek hasarını, idrardaki trehalaz enzim aktivitesini ölçerek, hastalığın oluşup kalıcı hale gelmesini ya da mevcut hasarın ilerlemesini erken dönemde teşhis eden biyobelirteçtir.&nbsp;</p><p>Nephrotest ile diyabet, hipertansiyon, genetik, tedavide kullanılan bazı ilaçlar ve gıda takviyeleri,&nbsp; aşırı spor gibi nedenlerden kaynaklı oluşan böbrek hasarını, zamanında müdahale için erken tespit ederek tedavilerin başlatılmasına destek olur. Böylece hastaların hayat kalitesinin artırılmasına olanak sağlar.</p><div><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=HsnwATyNqnY&t=1s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "startup_title_en" => "NephroTesT"
    "startup_info_en" => "<p>NephroTesT is a biomarker that detects acute kidney damage that cannot be detected in standard kidney function tests, by measuring trehalase enzyme activity in the urine, early diagnosis of the disease becoming permanent or the progression of the existing damage.&nbsp;</p><p>With Nephrotest, it supports the initiation of treatments by detecting kidney damage caused by diabetes, hypertension, genetics, some drugs and food supplements used in treatment, and excessive sports for timely intervention. Thus, it allows to increase the quality of life of patients.</p><div><br></div>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=MVe4ggYqwOc&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "address" => null
    "phone" => "+90 (242) 340 33 91"
    "email" => "info@argeron.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 17
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 14
    "created_at" => "2023-01-25 11:52:17"
    "updated_at" => "2023-01-27 07:59:37"
    "info" => "<p>Argeron Medikal, yaşlanmaya bağlı oluşan kanser, böbrek yetmezliği, alzheimer ve demans gibi hastalıkların erken teşhisini sağlayan dünya çapında yenilikçi tanı kitlerinin araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.</p><p>IVDR kalite standartları çerçevesinde üretmiş olduğu ürünlerde, ÜTS ve CE kalite belgelerine sahiptir. Alanında geliştirdiği&nbsp; inovatif teknolojilerin ulusal ve uluslar arası patent süreçleri devam etmektedir.&nbsp;</p><p>Argeron, 11. TET Proje Pazarı Sağlık Kategorisinde 1. lik Ödülünü almaya hak kazanmış, Hello Tomorrow Sağlık alanında Derin Teknoloji Öncüsü seçilmiştir. Bayer G4A Türkiye 2022 Sağlık Kategorisine seçilen iki girişimden biri olmuştur.&nbsp;&nbsp;</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Argeron Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=hV-mEAJBaLM&t=20s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "info_en" => "<p>Argeron Medical Company carries out research &amp; development and production activities of innovative medical products -that meet unmet needs- including in vitro diagnostic kits worldwide that help early diagnosis of diseases such as cancer, kidney injury, Alzheimer and other dementias due to aging.</p><p>It has UTS and CE quality certificates for the products it produces within the framework of IVDR quality standards. National and international patent processes of the innovative technologies developed in the field continue.</p><p>Argeron was awarded the 1st Prize in the 11th TET Project Market Health Category, and was selected as the Deep Technology Pioneer in the Hello Tomorrow Health field.</p><p>Argeron has been one of the two initiatives selected for the Bayer G4A Turkiye 2022 Health Category.</p><div><br></div>"
    "info_title_en" => "Argeron Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=hV-mEAJBaLM&t=20s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "startup_title" => "NephroTesT"
    "startup_info" => "<p>NephroTesT, Standart böbrek fonksiyon testlerinde tespit edilemeyen akut böbrek hasarını, idrardaki trehalaz enzim aktivitesini ölçerek, hastalığın oluşup kalıcı hale gelmesini ya da mevcut hasarın ilerlemesini erken dönemde teşhis eden biyobelirteçtir.&nbsp;</p><p>Nephrotest ile diyabet, hipertansiyon, genetik, tedavide kullanılan bazı ilaçlar ve gıda takviyeleri,&nbsp; aşırı spor gibi nedenlerden kaynaklı oluşan böbrek hasarını, zamanında müdahale için erken tespit ederek tedavilerin başlatılmasına destek olur. Böylece hastaların hayat kalitesinin artırılmasına olanak sağlar.</p><div><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=HsnwATyNqnY&t=1s&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "startup_title_en" => "NephroTesT"
    "startup_info_en" => "<p>NephroTesT is a biomarker that detects acute kidney damage that cannot be detected in standard kidney function tests, by measuring trehalase enzyme activity in the urine, early diagnosis of the disease becoming permanent or the progression of the existing damage.&nbsp;</p><p>With Nephrotest, it supports the initiation of treatments by detecting kidney damage caused by diabetes, hypertension, genetics, some drugs and food supplements used in treatment, and excessive sports for timely intervention. Thus, it allows to increase the quality of life of patients.</p><div><br></div>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=MVe4ggYqwOc&ab_channel=ArgeronMedikalAra%C5%9Ft%C4%B1rmaSanayiveTicaretA.%C5%9E."
    "address" => null
    "phone" => "+90 (242) 340 33 91"
    "email" => "info@argeron.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 17
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  2 => App\Models\Showroom {#1485
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 6
    "created_at" => "2022-06-21 12:26:05"
    "updated_at" => "2022-06-28 12:58:25"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Bloocell, kemik eksikliği tedavisinde kullanılan doku mühendisliği alanında geliştirilmiş tamamlayıcı, tedavi edici ve kişiye özel anatomik formlarda üretilebilen dünyada ilk ‘’YAPAY KEMİK TEKNOLOJİSİ’’dir.&nbsp; Bloocell ürünleri ortopedi, dental, plastik cerrahi, beyin cerrahi ve kraniyofasiyal cerrahi alanlarında kullanılmaktadır. Biyomalzeme ve ortopedi alanlarında yapılan bilimsel çalışmalarımız Amerika’da 4 farklı ödüle layık görülmüştür. Üretimimiz Boğaziçi Üniversitesi Temiz Oda teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Bloocell"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=c2JaiKCfLio&t=20s"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Bloocell is the world's first "ARTIFICIAL BONE TECHNOLOGY" developed in the field of tissue engineering, which is used in the treatment of bone deficiency, is complementary and therapeutic, and can be produced in personalized anatomical forms. Bloocell products are used in orthopedics, dental, plastic surgery, neurosurgery and craniofacial surgery. Our scientific studies in the fields of biomaterials and orthopedics were awarded 4 different awards in the USA. Our production is carried out by using the technical infrastructure of the Bogazici University Clean Room.<br></p>"
    "info_title_en" => "Bloocell"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=c2JaiKCfLio&t=20s"
    "startup_title" => "Bioscaffold Dental"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM “standart kemik greft” tedavisinden doku mühendisliğine doğru daha büyük bir paradigma değişiminin simgesidir. Ürünün kemik rejenerasyonu sırasında yeterli yük taşıma desteği sağlamak, dokunun mekanik yapısını taklit etmek ve dokuyu yenilemek için kullanılır. Vertikal ve horizontal alveolar kemik eksiklikleri, 3B kemik defektleri, sinüs penceresinin kapatılması ve kemik defektlerinde mekanik çatı oluşturulması gibi geniş bir endikasyon alanına sahiptir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=5mEpZG6250s&t=2s"
    "startup_title_en" => "Bioscaffold"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM is the symbol of a larger paradigm shift from “standard bone graft” treatment to tissue engineering. The product is used to provide adequate load-bearing support during bone regeneration, mimic the mechanical structure of tissue, and regenerate the tissue. It has a wide range of indications such as vertical and horizontal alveolar bone deficiencies, 3D bone defects, closure of the sinus wall and creating gap and scaffold for bone defects.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=5mEpZG6250s&t=2s"
    "address" => null
    "phone" => "(+90) 264 276 1880"
    "email" => "info@bloocell.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 1
    "startup_1_title" => "Bioscaffold Ortopedi"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">BLOOCELL® BCRM, dejeneraktif ve post travmatik kemik / kıkırdak defektlerinin onarım ve rejenerasyonuna yönelik, Hyalüronik Asit (HA) ve Poli(kaprolakton) (PCL) den oluşan 3B matrix formunda doku implantıdır. Hayvansal veya insan kaynaklı doku türevleri içermemektedir. BLOOCELL® BCRM, glenoid kemik kusurlarının tek aşamalı cerrahi tedavisi için biyolojik olarak parçalanabilen iskeledir. 3D ve yapısal özellikleri sayesinde, doku yeniden şekillenmesine rehberlik eder ve hem kemik hem de kıkırdak dokularının iyileşmesini destekler.<br></p>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=uClcABe835w&amp;amp;ab_channel=BLOOCELLTECHNOLOGY"
    "startup_1_title_en" => "Bioscaffold Ortopedi"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM is a tissue implant in the form of 3D matrix made from Hyaluronic Acid (HA) and Polycaprolactone (PCL), used to repair and regenerate degenerative and post-traumatic bone/ cartilage defects. It does not contain tissue derivatives of animal or human origin. BLOOCELL® BCRM is a biodegradable scaffold for the one-stage surgical treatment of glenoid bone defects. Thanks to its 3D nature and structural properties, it guides tissue remodeling and supports the healing of both bone and cartilage tissues.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=uClcABe835w&amp;amp;ab_channel=BLOOCELLTECHNOLOGY"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 6
    "created_at" => "2022-06-21 12:26:05"
    "updated_at" => "2022-06-28 12:58:25"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Bloocell, kemik eksikliği tedavisinde kullanılan doku mühendisliği alanında geliştirilmiş tamamlayıcı, tedavi edici ve kişiye özel anatomik formlarda üretilebilen dünyada ilk ‘’YAPAY KEMİK TEKNOLOJİSİ’’dir.&nbsp; Bloocell ürünleri ortopedi, dental, plastik cerrahi, beyin cerrahi ve kraniyofasiyal cerrahi alanlarında kullanılmaktadır. Biyomalzeme ve ortopedi alanlarında yapılan bilimsel çalışmalarımız Amerika’da 4 farklı ödüle layık görülmüştür. Üretimimiz Boğaziçi Üniversitesi Temiz Oda teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Bloocell"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=c2JaiKCfLio&t=20s"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Bloocell is the world's first "ARTIFICIAL BONE TECHNOLOGY" developed in the field of tissue engineering, which is used in the treatment of bone deficiency, is complementary and therapeutic, and can be produced in personalized anatomical forms. Bloocell products are used in orthopedics, dental, plastic surgery, neurosurgery and craniofacial surgery. Our scientific studies in the fields of biomaterials and orthopedics were awarded 4 different awards in the USA. Our production is carried out by using the technical infrastructure of the Bogazici University Clean Room.<br></p>"
    "info_title_en" => "Bloocell"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=c2JaiKCfLio&t=20s"
    "startup_title" => "Bioscaffold Dental"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM “standart kemik greft” tedavisinden doku mühendisliğine doğru daha büyük bir paradigma değişiminin simgesidir. Ürünün kemik rejenerasyonu sırasında yeterli yük taşıma desteği sağlamak, dokunun mekanik yapısını taklit etmek ve dokuyu yenilemek için kullanılır. Vertikal ve horizontal alveolar kemik eksiklikleri, 3B kemik defektleri, sinüs penceresinin kapatılması ve kemik defektlerinde mekanik çatı oluşturulması gibi geniş bir endikasyon alanına sahiptir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=5mEpZG6250s&t=2s"
    "startup_title_en" => "Bioscaffold"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM is the symbol of a larger paradigm shift from “standard bone graft” treatment to tissue engineering. The product is used to provide adequate load-bearing support during bone regeneration, mimic the mechanical structure of tissue, and regenerate the tissue. It has a wide range of indications such as vertical and horizontal alveolar bone deficiencies, 3D bone defects, closure of the sinus wall and creating gap and scaffold for bone defects.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=5mEpZG6250s&t=2s"
    "address" => null
    "phone" => "(+90) 264 276 1880"
    "email" => "info@bloocell.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 1
    "startup_1_title" => "Bioscaffold Ortopedi"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">BLOOCELL® BCRM, dejeneraktif ve post travmatik kemik / kıkırdak defektlerinin onarım ve rejenerasyonuna yönelik, Hyalüronik Asit (HA) ve Poli(kaprolakton) (PCL) den oluşan 3B matrix formunda doku implantıdır. Hayvansal veya insan kaynaklı doku türevleri içermemektedir. BLOOCELL® BCRM, glenoid kemik kusurlarının tek aşamalı cerrahi tedavisi için biyolojik olarak parçalanabilen iskeledir. 3D ve yapısal özellikleri sayesinde, doku yeniden şekillenmesine rehberlik eder ve hem kemik hem de kıkırdak dokularının iyileşmesini destekler.<br></p>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=uClcABe835w&amp;amp;ab_channel=BLOOCELLTECHNOLOGY"
    "startup_1_title_en" => "Bioscaffold Ortopedi"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">BLOOCELL® BCRM is a tissue implant in the form of 3D matrix made from Hyaluronic Acid (HA) and Polycaprolactone (PCL), used to repair and regenerate degenerative and post-traumatic bone/ cartilage defects. It does not contain tissue derivatives of animal or human origin. BLOOCELL® BCRM is a biodegradable scaffold for the one-stage surgical treatment of glenoid bone defects. Thanks to its 3D nature and structural properties, it guides tissue remodeling and supports the healing of both bone and cartilage tissues.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=uClcABe835w&amp;amp;ab_channel=BLOOCELLTECHNOLOGY"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  3 => App\Models\Showroom {#1486
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 5
    "created_at" => "2022-06-21 12:21:30"
    "updated_at" => "2022-06-29 13:18:07"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Cellestetix Biyoteknoloji, akıllı nano moleküllerin keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanmış, hücreler arası doğal mesajlaşma özelliklerini tamamen yeni bir biyoterapötik sınıf oluşturmak için kullanılarak kozmetik, dermatoloji, ortopedi ve onkoloji alanında Ar-Ge çalışmaları ile 1,006.68 bilyon dolarlık biyoteknoloji pazarında yerini almıştır.<br></p>"
    "info_title" => "Cellestetix Biyoteknoloji"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=0ljKSW8F2fs"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Cellestetix Biotechnology, focused on the discovery, development and commercialization of smart nanomolecules, has taken its place in the biotechnology market of 1,006.68 billion dollars with its R&amp;D studies in the fields of cosmetics, dermatology, orthopedics and oncology, using its natural intercellular messaging properties to create a completely new biotherapeutic class.<br></p>"
    "info_title_en" => "Cellestetix Biyoteknoloji"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=0ljKSW8F2fs"
    "startup_title" => "BioBurn"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Bioburn Dünyanın ilk kişiselleştirilmiş akıllı kozmetik teknolojisidir. Cellestetix tarafından geliştirilen akıllı molekül teknolojisi ile yağ foliküllerini yok etmeden, küçülterek selülitlere savaş açar. Selülitle mücadelenin yanı sıra cilt elastikiyetinin artmasına yardımcı olur ve cildin sıkılaşmasını destekler. Özel teknolojisi ile ananastan elde edilen bu akıllı moleküller; selülitle savaşmak için direk hedefe ilerler. Bioburn’un hızlı etkisi bu akıllı moleküllerin hedefleyici özelliği sayesindedir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=3gT3ItxDgr4"
    "startup_title_en" => "BioBurn"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Bioburn is the world's first personalized smart cosmetic technology. With the smart molecule technology developed by Cellestetix, it fights cellulite by shrinking the fat follicles without destroying them. In addition to fighting cellulite, it helps to increase skin elasticity and supports skin tightening. These smart molecules obtained from pineapple with its special technology; It proceeds directly to the target to fight cellulite. The rapid effect of Bioburn is due to the targeting feature of these smart molecules.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=v-ekc9D5MCg&ab_channel=Cellestetix"
    "address" => null
    "phone" => "05384216121"
    "email" => "info@genestetix.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 2
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 5
    "created_at" => "2022-06-21 12:21:30"
    "updated_at" => "2022-06-29 13:18:07"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Cellestetix Biyoteknoloji, akıllı nano moleküllerin keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanmış, hücreler arası doğal mesajlaşma özelliklerini tamamen yeni bir biyoterapötik sınıf oluşturmak için kullanılarak kozmetik, dermatoloji, ortopedi ve onkoloji alanında Ar-Ge çalışmaları ile 1,006.68 bilyon dolarlık biyoteknoloji pazarında yerini almıştır.<br></p>"
    "info_title" => "Cellestetix Biyoteknoloji"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=0ljKSW8F2fs"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Cellestetix Biotechnology, focused on the discovery, development and commercialization of smart nanomolecules, has taken its place in the biotechnology market of 1,006.68 billion dollars with its R&amp;D studies in the fields of cosmetics, dermatology, orthopedics and oncology, using its natural intercellular messaging properties to create a completely new biotherapeutic class.<br></p>"
    "info_title_en" => "Cellestetix Biyoteknoloji"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=0ljKSW8F2fs"
    "startup_title" => "BioBurn"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Bioburn Dünyanın ilk kişiselleştirilmiş akıllı kozmetik teknolojisidir. Cellestetix tarafından geliştirilen akıllı molekül teknolojisi ile yağ foliküllerini yok etmeden, küçülterek selülitlere savaş açar. Selülitle mücadelenin yanı sıra cilt elastikiyetinin artmasına yardımcı olur ve cildin sıkılaşmasını destekler. Özel teknolojisi ile ananastan elde edilen bu akıllı moleküller; selülitle savaşmak için direk hedefe ilerler. Bioburn’un hızlı etkisi bu akıllı moleküllerin hedefleyici özelliği sayesindedir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=3gT3ItxDgr4"
    "startup_title_en" => "BioBurn"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Bioburn is the world's first personalized smart cosmetic technology. With the smart molecule technology developed by Cellestetix, it fights cellulite by shrinking the fat follicles without destroying them. In addition to fighting cellulite, it helps to increase skin elasticity and supports skin tightening. These smart molecules obtained from pineapple with its special technology; It proceeds directly to the target to fight cellulite. The rapid effect of Bioburn is due to the targeting feature of these smart molecules.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=v-ekc9D5MCg&ab_channel=Cellestetix"
    "address" => null
    "phone" => "05384216121"
    "email" => "info@genestetix.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 2
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  4 => App\Models\Showroom {#1487
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 7
    "created_at" => "2022-06-22 08:30:30"
    "updated_at" => "2022-08-03 08:55:51"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Günümüzde tanı, tedavi ve ilaç geliştirme amacı ile hastalardan alınan hücrelerin laboratuvarda incelenmesi sırasında büyük oranda hasar oluşmakta ya da hücreler ölmektedir. Kanser araştırmalarında bu oran %90’a çıkmakta, çalışmaların ancak %5’i ilaçlara dönüşebilmektedir.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Cellorama’nin patent başvurusu yapılmış ve dünyada ilk olan teknolojileri sayesinde; geleneksel yöntemlerde hücre hasarına yol açabilen 20 aşama 1 asamaya indirilmis, çalışma suresi günlerden saatlere düşürülmüş, maliyet %50 ye varan oranlarda azaltılmıştır. Hücreler tüm işlem sırasında ayni ortamda korundukları için elde edilen verilerin güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği artmıştır.&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">Cellorama, ABD’de ilk melek yatırımını ve ABD hükûmetinden ilk yatırım teşviğini almıştır. Londra’da Advanced Therapies isimli kongrede yenilikçi ilk 100 şirket arasına girmiş, ABD Massachusetts eyaletinde en iyi 25 inovatif şirket arasında yer almıştır.<br></p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title" => "Cellorama"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=vExqhHzj6LA&ab_channel=Cellorama"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">While using current technologies for diagnosis, treatment, and drug development; most patients' cells are damaged or lost in the lab. Unfortunately, that ratio goes up to 90% in cancer research. As a result, only 5% of the studies can turn into drugs.&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Cellorama's patent-pending technologies, first to the markets, decrease the number of harmful steps in the traditional workflow in the lab from 20 to 1. As a result, time in the lab reduces from days to hours, and costs decrease by 50%. Additionally, the reproducibility and reliability of the results increase significantly since the cells remain intact during the entire process.&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">Cellorama has the first angel investor from the US and was awarded a grant from the US Economic Development Agency. Moreover, Cellorama was among the 100 start-ups worldwide invited to the Advanced Therapies Congress held in London on May 24th and May 25th. Cellorama was also invited to MALSI, an innovation event for Life Technologies in Massachusetts in the US on July 21st, 2022, as one of&nbsp; the 25 most innovative start-ups.<br></p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Cellorama"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Lh-Tr7zvQx8&ab_channel=Cellorama"
    "startup_title" => "CellO-M"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">CellO-M ürün ailesi, geleneksel yöntemlerin karmaşık, tekrarlanamayan ve %70 e varan hücre harabiyetine neden olan uzun ve hırpalayıcı proseslerini 9 farklı kaptan 1 kaba indirgeyerek basitleştirmekte, hücrelerin enfekte olma riskini azaltmaktadır. En az 4 kez tekrarlanan santrifüj işlemlerini ortadan kaldırarak bu sırada oluşan hücre hasarını %100 oranında önlemektedir.&nbsp; En az 5 farklı hücre kabı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.&nbsp; Hücrelerin kaplar arası transferinde oluşan hücre sayısı kaybını %20 den %1’e düşürmektedir.&nbsp; Tek bir kap içerisinde hücrelerin büyütülmesi, dondurulması, işaretlenmesi, konfokal mikroskopların yansıra elektron mikroskobu gibi ileri görüntüleme teknolojileri kullanılarak yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=JEUtJJDhTkA&ab_channel=Cellorama"
    "startup_title_en" => "CellO-M"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CellO-M products family simplifies the complex and unreproducible processes that might cause 70% or more cell damage by decreasing the need for nine containers in the traditional workflow to only 1. That new technology reduces contamination risk. It eliminates at least four centrifugation steps by preventing 100% of cell damage during those steps and eradicates the need for at least five different containers. Cell loss during the transfers reduces from %20 to 1 %. The cells are grown, frozen, thawed, labeled, and examined in one container. Moreover, those cells are examined by high-tech image analysis systems like confocal and electron microscopy. The consequence is the improvement of reliability and reproducibility of the study.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=AKPodFmHDbU&ab_channel=Cellorama"
    "address" => null
    "phone" => "+1 617-615 5071 / +90 533-399 2755"
    "email" => "info@celloramatech.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 3
    "startup_1_title" => "CellO-IF"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Hücrelerin büyütüldüğü ortamda hiç hasar görmeden işaretlenmesini sağlayan, işlem süresini günlerden 4-6 saatlere indirerek maliyeti düşüren, geleneksel yöntemlerle görüntülenemeyen bazı proteinlerin görüntülenmesine olanak veren kullanımı kolay kombine bir kittir.&nbsp;<br></p><div><br></div>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=jh8U7Bve6nI&amp;ab_channel=Cellorama"
    "startup_1_title_en" => "CellO-IF"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CellO-IF is an easy and all-in-one kit that provides labeling of the cells in their native environment in the lab, reduces time from days to 4-6 hours, and allows the demonstration of some proteins that cannot be visualized by using traditional labeling methods.&nbsp;&nbsp;<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=QhZw7UgqM18&amp;ab_channel=Cellorama"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 7
    "created_at" => "2022-06-22 08:30:30"
    "updated_at" => "2022-08-03 08:55:51"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Günümüzde tanı, tedavi ve ilaç geliştirme amacı ile hastalardan alınan hücrelerin laboratuvarda incelenmesi sırasında büyük oranda hasar oluşmakta ya da hücreler ölmektedir. Kanser araştırmalarında bu oran %90’a çıkmakta, çalışmaların ancak %5’i ilaçlara dönüşebilmektedir.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Cellorama’nin patent başvurusu yapılmış ve dünyada ilk olan teknolojileri sayesinde; geleneksel yöntemlerde hücre hasarına yol açabilen 20 aşama 1 asamaya indirilmis, çalışma suresi günlerden saatlere düşürülmüş, maliyet %50 ye varan oranlarda azaltılmıştır. Hücreler tüm işlem sırasında ayni ortamda korundukları için elde edilen verilerin güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği artmıştır.&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">Cellorama, ABD’de ilk melek yatırımını ve ABD hükûmetinden ilk yatırım teşviğini almıştır. Londra’da Advanced Therapies isimli kongrede yenilikçi ilk 100 şirket arasına girmiş, ABD Massachusetts eyaletinde en iyi 25 inovatif şirket arasında yer almıştır.<br></p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title" => "Cellorama"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=vExqhHzj6LA&ab_channel=Cellorama"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">While using current technologies for diagnosis, treatment, and drug development; most patients' cells are damaged or lost in the lab. Unfortunately, that ratio goes up to 90% in cancer research. As a result, only 5% of the studies can turn into drugs.&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Cellorama's patent-pending technologies, first to the markets, decrease the number of harmful steps in the traditional workflow in the lab from 20 to 1. As a result, time in the lab reduces from days to hours, and costs decrease by 50%. Additionally, the reproducibility and reliability of the results increase significantly since the cells remain intact during the entire process.&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">Cellorama has the first angel investor from the US and was awarded a grant from the US Economic Development Agency. Moreover, Cellorama was among the 100 start-ups worldwide invited to the Advanced Therapies Congress held in London on May 24th and May 25th. Cellorama was also invited to MALSI, an innovation event for Life Technologies in Massachusetts in the US on July 21st, 2022, as one of&nbsp; the 25 most innovative start-ups.<br></p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Cellorama"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Lh-Tr7zvQx8&ab_channel=Cellorama"
    "startup_title" => "CellO-M"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">CellO-M ürün ailesi, geleneksel yöntemlerin karmaşık, tekrarlanamayan ve %70 e varan hücre harabiyetine neden olan uzun ve hırpalayıcı proseslerini 9 farklı kaptan 1 kaba indirgeyerek basitleştirmekte, hücrelerin enfekte olma riskini azaltmaktadır. En az 4 kez tekrarlanan santrifüj işlemlerini ortadan kaldırarak bu sırada oluşan hücre hasarını %100 oranında önlemektedir.&nbsp; En az 5 farklı hücre kabı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.&nbsp; Hücrelerin kaplar arası transferinde oluşan hücre sayısı kaybını %20 den %1’e düşürmektedir.&nbsp; Tek bir kap içerisinde hücrelerin büyütülmesi, dondurulması, işaretlenmesi, konfokal mikroskopların yansıra elektron mikroskobu gibi ileri görüntüleme teknolojileri kullanılarak yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=JEUtJJDhTkA&ab_channel=Cellorama"
    "startup_title_en" => "CellO-M"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CellO-M products family simplifies the complex and unreproducible processes that might cause 70% or more cell damage by decreasing the need for nine containers in the traditional workflow to only 1. That new technology reduces contamination risk. It eliminates at least four centrifugation steps by preventing 100% of cell damage during those steps and eradicates the need for at least five different containers. Cell loss during the transfers reduces from %20 to 1 %. The cells are grown, frozen, thawed, labeled, and examined in one container. Moreover, those cells are examined by high-tech image analysis systems like confocal and electron microscopy. The consequence is the improvement of reliability and reproducibility of the study.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=AKPodFmHDbU&ab_channel=Cellorama"
    "address" => null
    "phone" => "+1 617-615 5071 / +90 533-399 2755"
    "email" => "info@celloramatech.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 3
    "startup_1_title" => "CellO-IF"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Hücrelerin büyütüldüğü ortamda hiç hasar görmeden işaretlenmesini sağlayan, işlem süresini günlerden 4-6 saatlere indirerek maliyeti düşüren, geleneksel yöntemlerle görüntülenemeyen bazı proteinlerin görüntülenmesine olanak veren kullanımı kolay kombine bir kittir.&nbsp;<br></p><div><br></div>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=jh8U7Bve6nI&amp;ab_channel=Cellorama"
    "startup_1_title_en" => "CellO-IF"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CellO-IF is an easy and all-in-one kit that provides labeling of the cells in their native environment in the lab, reduces time from days to 4-6 hours, and allows the demonstration of some proteins that cannot be visualized by using traditional labeling methods.&nbsp;&nbsp;<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=QhZw7UgqM18&amp;ab_channel=Cellorama"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  5 => App\Models\Showroom {#1488
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 11
    "created_at" => "2022-06-29 12:31:15"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:40:58"
    "info" => "<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">Enbio Medikal, Nefes alma kapasitesi düşen ve günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan, oksijen tüpüne bağımlı yaşamak zorunda kalan KOAH; Amfizem ve Kronik Bronşit hastalarında kaybolan nefes alma kapasitesini geri kazandırarak yaşam kalitesi ve mobilitesini artırarak , hasta&nbsp; yaşam ömrünün uzamasını sağlayan Endobronşiyal Coil , KOAH Balon ve Trakeal Stent teknoljilerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştiren Bio Medikal Teknoloji firmasıdır. Ürünlerimiz CE Belgelidir.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">Firmamız Silikon ve Nitinol ürünleri üretmekte ve ISO 13485 çerçevesinde OEM-Fason üretim hizmetleri de vermektedir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title" => "Enbio Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=rsPGfeSHnuM&ab_channel=bar%C4%B1%C5%9Faytekin"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Enbio Medikal, Nefes alma kapasitesi düşen ve günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan, oksijen tüpüne bağımlı yaşamak zorunda kalan KOAH; Amfizem ve Kronik Bronşit hastalarında kaybolan nefes alma kapasitesini geri kazandırarak yaşam kalitesi ve mobilitesini artırarak , hasta&nbsp; yaşam ömrünün uzamasını sağlayan Endobronşiyal Coil , KOAH Balon ve Trakeal Stent teknoljilerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştiren Bio Medikal Teknoloji firmasıdır. Ürünlerimiz CE Belgelidir.</p><p style="text-align: justify; ">Firmamız Silikon ve Nitinol ürünleri üretmekte ve ISO 13485 çerçevesinde OEM-Fason üretim hizmetleri de vermektedir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Enbio Medical"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=nO9oBhN_7m0&ab_channel=bar%C4%B1%C5%9Faytekin"
    "startup_title" => "VOLUTAM Helix Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme Sarmalı (Coil)"
    "startup_info" => "<p>KOAH Amfizem tedavisi için geliştirilmiştir.</p><p>Elastikiyet kabiliyetini kaybetmiş Akciğerin yapısı bozulmuş dokusunun (Amfizem); elastikiyet (recoil) özelliğini geri kazandırarak nefes alma kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır.&nbsp;</p><p>Bio Uyumludur. CE Belgelidir.</p><p>Cerrahi operasyon gerektirmeden Minimal invaziv olarak ağızdan girilen Esnek (Bronkoskopik) görüntüleme yöntemi ile uygulanır.</p><p>Tedavi 2020 yılında Avrupa Gold Guide (Altın Standart Tedaviler Rehberi ) listesine girmiş bulunmaktadır.</p><p>Groningen Üniversitesi tarafından 2022 yılında yayınlanan Makalede 1.7 yıl hayatta kalma avantajı sağladığı gösterilmiştir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=abEU1vf11Ew&ab_channel=YavuzT%C3%BCml%C3%BC"
    "startup_title_en" => "VOLUTAM Helix Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil"
    "startup_info_en" => "<p>KOAH Amfizem tedavisi için geliştirilmiştir.</p><p>Elastikiyet kabiliyetini kaybetmiş Akciğerin yapısı bozulmuş dokusunun (Amfizem); elastikiyet (recoil) özelliğini geri kazandırarak nefes alma kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır.&nbsp;</p><p>Bio Uyumludur. CE Belgelidir.</p><p>Cerrahi operasyon gerektirmeden Minimal invaziv olarak ağızdan girilen Esnek (Bronkoskopik) görüntüleme yöntemi ile uygulanır.</p><p>Tedavi 2020 yılında Avrupa Gold Guide (Altın Standart Tedaviler Rehberi ) listesine girmiş bulunmaktadır.</p><p>Groningen Üniversitesi tarafından 2022 yılında yayınlanan Makalede 1.7 yıl hayatta kalma avantajı sağladığı gösterilmiştir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=abEU1vf11Ew&ab_channel=YavuzT%C3%BCml%C3%BC"
    "address" => null
    "phone" => "(+90)212 222 19 02"
    "email" => "info@enbio.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 4
    "startup_1_title" => "VOLUTAM Trakeal Bronşiyal Silikon Stent"
    "startup_1_info" => "<p>VOLUTAM® Stens; Trakea ve Bronşlarda meydana gelen&nbsp; İyi ve/veya Kötü huylu darlıkların açılması&nbsp; Fistüllerin kapatılması için tasarlanmıştır. Biyo uyumlu Medikal Grade Silikon malzemeden uzun süre implante edilebilecek özellikte üretilmiştir. Özel geliştirilmiş Rijit Bronkoskop implantasyon&nbsp; seti ile uygulanır.</p><p>VOLUTAM® Stentler, Uzun Süreli implantasyondan sonra kolayca çıkarılabilir.</p><p>Ultra yüksek basınçlarla üretilen VOLUTAM® Stentler, doku epitelizasyonuna izin vermeyen geliştirilmiş yapışmaz bir yüzeye sahiptir.</p><p>Trakeo-bronşiyal stent, daha iyi mukosiliyer boşluk sağlamak için sadece 1 mm duvar kalınlığına sahiptir. 1 mm stent duvar kalınlığı soluk borusunun iç hareketlerini kolaylaştırır.</p><p>Biyofilm oluşumunu en aza indirmek ve salgı akışını en üst düzeye çıkarmak için iç yüzeyler özel bir hidrofilik kaplama ile kaplanmıştır.</p><p>VOLUTAM® Stentler çeşitli uzunluk ve çap seçeneklerine sahiptir, özel klinik durumlar için tedavi ihtiyaçlarına cevap verir.</p><p>Özel üretim; uzunluklar ve çaplar istek üzerine üretilebilmektedir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Volutam Stent All.jpg"
    "startup_1_title_en" => "VOLUTAM Trakeal Bronşiyal Silikon Stent"
    "startup_1_info_en" => "<p>VOLUTAM® Stens; Trakea ve Bronşlarda meydana gelen&nbsp; İyi ve/veya Kötü huylu darlıkların açılması&nbsp; Fistüllerin kapatılması için tasarlanmıştır. Biyo uyumlu Medikal Grade Silikon malzemeden uzun süre implante edilebilecek özellikte üretilmiştir. Özel geliştirilmiş Rijit Bronkoskop implantasyon&nbsp; seti ile uygulanır.</p><p>VOLUTAM® Stentler, Uzun Süreli implantasyondan sonra kolayca çıkarılabilir.</p><p>Ultra yüksek basınçlarla üretilen VOLUTAM® Stentler, doku epitelizasyonuna izin vermeyen geliştirilmiş yapışmaz bir yüzeye sahiptir.</p><p>Trakeo-bronşiyal stent, daha iyi mukosiliyer boşluk sağlamak için sadece 1 mm duvar kalınlığına sahiptir. 1 mm stent duvar kalınlığı soluk borusunun iç hareketlerini kolaylaştırır.</p><p>Biyofilm oluşumunu en aza indirmek ve salgı akışını en üst düzeye çıkarmak için iç yüzeyler özel bir hidrofilik kaplama ile kaplanmıştır.</p><p>VOLUTAM® Stentler çeşitli uzunluk ve çap seçeneklerine sahiptir, özel klinik durumlar için tedavi ihtiyaçlarına cevap verir.</p><p>Özel üretim; uzunluklar ve çaplar istek üzerine üretilebilmektedir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Volutam Stent All.jpg"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 11
    "created_at" => "2022-06-29 12:31:15"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:40:58"
    "info" => "<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">Enbio Medikal, Nefes alma kapasitesi düşen ve günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan, oksijen tüpüne bağımlı yaşamak zorunda kalan KOAH; Amfizem ve Kronik Bronşit hastalarında kaybolan nefes alma kapasitesini geri kazandırarak yaşam kalitesi ve mobilitesini artırarak , hasta&nbsp; yaşam ömrünün uzamasını sağlayan Endobronşiyal Coil , KOAH Balon ve Trakeal Stent teknoljilerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştiren Bio Medikal Teknoloji firmasıdır. Ürünlerimiz CE Belgelidir.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; ">Firmamız Silikon ve Nitinol ürünleri üretmekte ve ISO 13485 çerçevesinde OEM-Fason üretim hizmetleri de vermektedir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title" => "Enbio Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=rsPGfeSHnuM&ab_channel=bar%C4%B1%C5%9Faytekin"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Enbio Medikal, Nefes alma kapasitesi düşen ve günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan, oksijen tüpüne bağımlı yaşamak zorunda kalan KOAH; Amfizem ve Kronik Bronşit hastalarında kaybolan nefes alma kapasitesini geri kazandırarak yaşam kalitesi ve mobilitesini artırarak , hasta&nbsp; yaşam ömrünün uzamasını sağlayan Endobronşiyal Coil , KOAH Balon ve Trakeal Stent teknoljilerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştiren Bio Medikal Teknoloji firmasıdır. Ürünlerimiz CE Belgelidir.</p><p style="text-align: justify; ">Firmamız Silikon ve Nitinol ürünleri üretmekte ve ISO 13485 çerçevesinde OEM-Fason üretim hizmetleri de vermektedir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Enbio Medical"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=nO9oBhN_7m0&ab_channel=bar%C4%B1%C5%9Faytekin"
    "startup_title" => "VOLUTAM Helix Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme Sarmalı (Coil)"
    "startup_info" => "<p>KOAH Amfizem tedavisi için geliştirilmiştir.</p><p>Elastikiyet kabiliyetini kaybetmiş Akciğerin yapısı bozulmuş dokusunun (Amfizem); elastikiyet (recoil) özelliğini geri kazandırarak nefes alma kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır.&nbsp;</p><p>Bio Uyumludur. CE Belgelidir.</p><p>Cerrahi operasyon gerektirmeden Minimal invaziv olarak ağızdan girilen Esnek (Bronkoskopik) görüntüleme yöntemi ile uygulanır.</p><p>Tedavi 2020 yılında Avrupa Gold Guide (Altın Standart Tedaviler Rehberi ) listesine girmiş bulunmaktadır.</p><p>Groningen Üniversitesi tarafından 2022 yılında yayınlanan Makalede 1.7 yıl hayatta kalma avantajı sağladığı gösterilmiştir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=abEU1vf11Ew&ab_channel=YavuzT%C3%BCml%C3%BC"
    "startup_title_en" => "VOLUTAM Helix Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil"
    "startup_info_en" => "<p>KOAH Amfizem tedavisi için geliştirilmiştir.</p><p>Elastikiyet kabiliyetini kaybetmiş Akciğerin yapısı bozulmuş dokusunun (Amfizem); elastikiyet (recoil) özelliğini geri kazandırarak nefes alma kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır.&nbsp;</p><p>Bio Uyumludur. CE Belgelidir.</p><p>Cerrahi operasyon gerektirmeden Minimal invaziv olarak ağızdan girilen Esnek (Bronkoskopik) görüntüleme yöntemi ile uygulanır.</p><p>Tedavi 2020 yılında Avrupa Gold Guide (Altın Standart Tedaviler Rehberi ) listesine girmiş bulunmaktadır.</p><p>Groningen Üniversitesi tarafından 2022 yılında yayınlanan Makalede 1.7 yıl hayatta kalma avantajı sağladığı gösterilmiştir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=abEU1vf11Ew&ab_channel=YavuzT%C3%BCml%C3%BC"
    "address" => null
    "phone" => "(+90)212 222 19 02"
    "email" => "info@enbio.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 4
    "startup_1_title" => "VOLUTAM Trakeal Bronşiyal Silikon Stent"
    "startup_1_info" => "<p>VOLUTAM® Stens; Trakea ve Bronşlarda meydana gelen&nbsp; İyi ve/veya Kötü huylu darlıkların açılması&nbsp; Fistüllerin kapatılması için tasarlanmıştır. Biyo uyumlu Medikal Grade Silikon malzemeden uzun süre implante edilebilecek özellikte üretilmiştir. Özel geliştirilmiş Rijit Bronkoskop implantasyon&nbsp; seti ile uygulanır.</p><p>VOLUTAM® Stentler, Uzun Süreli implantasyondan sonra kolayca çıkarılabilir.</p><p>Ultra yüksek basınçlarla üretilen VOLUTAM® Stentler, doku epitelizasyonuna izin vermeyen geliştirilmiş yapışmaz bir yüzeye sahiptir.</p><p>Trakeo-bronşiyal stent, daha iyi mukosiliyer boşluk sağlamak için sadece 1 mm duvar kalınlığına sahiptir. 1 mm stent duvar kalınlığı soluk borusunun iç hareketlerini kolaylaştırır.</p><p>Biyofilm oluşumunu en aza indirmek ve salgı akışını en üst düzeye çıkarmak için iç yüzeyler özel bir hidrofilik kaplama ile kaplanmıştır.</p><p>VOLUTAM® Stentler çeşitli uzunluk ve çap seçeneklerine sahiptir, özel klinik durumlar için tedavi ihtiyaçlarına cevap verir.</p><p>Özel üretim; uzunluklar ve çaplar istek üzerine üretilebilmektedir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Volutam Stent All.jpg"
    "startup_1_title_en" => "VOLUTAM Trakeal Bronşiyal Silikon Stent"
    "startup_1_info_en" => "<p>VOLUTAM® Stens; Trakea ve Bronşlarda meydana gelen&nbsp; İyi ve/veya Kötü huylu darlıkların açılması&nbsp; Fistüllerin kapatılması için tasarlanmıştır. Biyo uyumlu Medikal Grade Silikon malzemeden uzun süre implante edilebilecek özellikte üretilmiştir. Özel geliştirilmiş Rijit Bronkoskop implantasyon&nbsp; seti ile uygulanır.</p><p>VOLUTAM® Stentler, Uzun Süreli implantasyondan sonra kolayca çıkarılabilir.</p><p>Ultra yüksek basınçlarla üretilen VOLUTAM® Stentler, doku epitelizasyonuna izin vermeyen geliştirilmiş yapışmaz bir yüzeye sahiptir.</p><p>Trakeo-bronşiyal stent, daha iyi mukosiliyer boşluk sağlamak için sadece 1 mm duvar kalınlığına sahiptir. 1 mm stent duvar kalınlığı soluk borusunun iç hareketlerini kolaylaştırır.</p><p>Biyofilm oluşumunu en aza indirmek ve salgı akışını en üst düzeye çıkarmak için iç yüzeyler özel bir hidrofilik kaplama ile kaplanmıştır.</p><p>VOLUTAM® Stentler çeşitli uzunluk ve çap seçeneklerine sahiptir, özel klinik durumlar için tedavi ihtiyaçlarına cevap verir.</p><p>Özel üretim; uzunluklar ve çaplar istek üzerine üretilebilmektedir.</p><div style="text-align: justify; "><br></div>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Volutam Stent All.jpg"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  6 => App\Models\Showroom {#1489
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 1
    "created_at" => "2022-06-16 10:50:23"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:52:54"
    "info" => """
     <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:\r\n
     normal"><span style="font-size: 16px;">Interact, inme, omurilik felci ve serebral palsi gibi nörolojik hastalıklar nedeniyle hastaların üst ve/veya alt uzuvlarında meydana gelen işlevsel bozuklukların tedavisinde kullanılmak üzere, uluslararası patentlerle korunan, tıbbi cihaz kalite standardları çerçevesinde üretilen ve CE sertifikasına sahip, robot-destekli rehabilitasyon sistemlerini geliştirmektedir. Geliştirdiğimiz teknolojiler, TÜBİTAK ve KOSGEB fonları ile desteklenmiş, ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır.</span><br></p>
     """
    "info_title" => "Interact"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=tFmWihK6LoE"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Interact develops CE certified robot-assisted rehabilitation systems and produces devices within the framework of medical device quality standards to be utilized in the treatment of functional disorders in the upper and/or lower extremities of patients due to neurological diseases such as stroke, spinal cord paralysis and cerebral palsy. The technologies we have developed have been supported by TÜBİTAK and KOSGEB funds and won national and international awards.<br></p>"
    "info_title_en" => "Interact"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=R3xXSv1VxbY"
    "startup_title" => "AssistOn-Arm"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">AssistOn-Arm, üst uzuvların fizik tedavisi için gerekli olan tüm nörorehabilitasyon egzersizlerini terapist müdahalesi gerektirmeden, robot ve yapay zeka destekli olarak gerçekleştirebilen bir dış iskelet teknolojisidir. AssistOn-Arm dış iskelet sistemi, terapistlerin fiziksel yükünü tamamen ortadan kaldırırken, yüksek yoğunlukta ve tekrarlı egzersizleri ergonomik olarak hastalara uygulayabilir. Sistemin açıklanabilir Yapay Zeka modülü, terapistlere kanıta dayalı ve kişiselleştirilmiş tedavi önerileri sunar. Sistemin modüler mimarisi hem yetişkin, hem de çocuk hastalarla uyumludur.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=hFz557IQzs4"
    "startup_title_en" => "AssistOn-Arm"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">AssistOn-Arm is an exoskeleton that can deliver neurorehabilitation exercises required for physical therapy of the upper limbs with robot assistanc and artificial intelligence(AI) support. AssistOn-Arm exoskeleton system can ergonomically apply high-intensity and repetitive exercises, while eliminating the physical burden on therapists. The system's explainable AI module provides therapists with evidence-based and personalized treatment recommendations. The modular architecture of the system is compatible with both adult and pediatric patients.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=KnD9SqmHmF0&ab_channel=interact-technologies"
    "address" => "Teknopark İstanbul Sanayi Mh., Teknopark Blv İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:1, 34906 Pendik/İstanbul"
    "phone" => null
    "email" => "info@interact-technologies.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 6
    "startup_1_title" => "AssistOn-Walk"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify; ">AssistOn-Walk özgün kinematik yapısı ve güç iletim mekanizması sayesinde, hasta hareketlerine uyum sağlayarak ideal ergonomi sunan yenilikçi bir mobil dış iskelet tarzı rehabilitasyon robotudur. Sistem kalça ve diz dönüşlerine destek olurken, doğal yürüyüş ritminin ideal şekilde uygulanabilmesini sağlamaktadır. Hastalara yürüme sırasında gerektiği zaman destek olabilen sistem, doğal yürüyüş egzersizlerinin dış iskelet kullanılarak uygulanabilmesini mümkün kılmaktadır. Sistemin modüler yapısı hem yetişkin, hem de çocuk hastalarla uyumludur.<br></p>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=oHEI-DatSWw"
    "startup_1_title_en" => "AssistOn-Walk"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">AssistOn-Walk is an innovative mobile exoskeleton type rehabilitation robot that offers ideal ergonomics by adapting to patient movements, thanks to its unique kinematic structure and power transmission mechanism. While the system supports hip and knee rotations, it ensures the ideal application of natural gait rhythm. AssistOn-Walk makes allows performing natural walking exercises using an exoskeleton as well as providing assistance during walking when necessary. The modular structure of the system is compatible with both adult and pediatric patients.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=BSTSly3VK-Y"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 1
    "created_at" => "2022-06-16 10:50:23"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:52:54"
    "info" => """
     <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:\r\n
     normal"><span style="font-size: 16px;">Interact, inme, omurilik felci ve serebral palsi gibi nörolojik hastalıklar nedeniyle hastaların üst ve/veya alt uzuvlarında meydana gelen işlevsel bozuklukların tedavisinde kullanılmak üzere, uluslararası patentlerle korunan, tıbbi cihaz kalite standardları çerçevesinde üretilen ve CE sertifikasına sahip, robot-destekli rehabilitasyon sistemlerini geliştirmektedir. Geliştirdiğimiz teknolojiler, TÜBİTAK ve KOSGEB fonları ile desteklenmiş, ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır.</span><br></p>
     """
    "info_title" => "Interact"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=tFmWihK6LoE"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Interact develops CE certified robot-assisted rehabilitation systems and produces devices within the framework of medical device quality standards to be utilized in the treatment of functional disorders in the upper and/or lower extremities of patients due to neurological diseases such as stroke, spinal cord paralysis and cerebral palsy. The technologies we have developed have been supported by TÜBİTAK and KOSGEB funds and won national and international awards.<br></p>"
    "info_title_en" => "Interact"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=R3xXSv1VxbY"
    "startup_title" => "AssistOn-Arm"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">AssistOn-Arm, üst uzuvların fizik tedavisi için gerekli olan tüm nörorehabilitasyon egzersizlerini terapist müdahalesi gerektirmeden, robot ve yapay zeka destekli olarak gerçekleştirebilen bir dış iskelet teknolojisidir. AssistOn-Arm dış iskelet sistemi, terapistlerin fiziksel yükünü tamamen ortadan kaldırırken, yüksek yoğunlukta ve tekrarlı egzersizleri ergonomik olarak hastalara uygulayabilir. Sistemin açıklanabilir Yapay Zeka modülü, terapistlere kanıta dayalı ve kişiselleştirilmiş tedavi önerileri sunar. Sistemin modüler mimarisi hem yetişkin, hem de çocuk hastalarla uyumludur.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=hFz557IQzs4"
    "startup_title_en" => "AssistOn-Arm"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">AssistOn-Arm is an exoskeleton that can deliver neurorehabilitation exercises required for physical therapy of the upper limbs with robot assistanc and artificial intelligence(AI) support. AssistOn-Arm exoskeleton system can ergonomically apply high-intensity and repetitive exercises, while eliminating the physical burden on therapists. The system's explainable AI module provides therapists with evidence-based and personalized treatment recommendations. The modular architecture of the system is compatible with both adult and pediatric patients.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=KnD9SqmHmF0&ab_channel=interact-technologies"
    "address" => "Teknopark İstanbul Sanayi Mh., Teknopark Blv İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:1, 34906 Pendik/İstanbul"
    "phone" => null
    "email" => "info@interact-technologies.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 6
    "startup_1_title" => "AssistOn-Walk"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify; ">AssistOn-Walk özgün kinematik yapısı ve güç iletim mekanizması sayesinde, hasta hareketlerine uyum sağlayarak ideal ergonomi sunan yenilikçi bir mobil dış iskelet tarzı rehabilitasyon robotudur. Sistem kalça ve diz dönüşlerine destek olurken, doğal yürüyüş ritminin ideal şekilde uygulanabilmesini sağlamaktadır. Hastalara yürüme sırasında gerektiği zaman destek olabilen sistem, doğal yürüyüş egzersizlerinin dış iskelet kullanılarak uygulanabilmesini mümkün kılmaktadır. Sistemin modüler yapısı hem yetişkin, hem de çocuk hastalarla uyumludur.<br></p>"
    "startup_1_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=oHEI-DatSWw"
    "startup_1_title_en" => "AssistOn-Walk"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">AssistOn-Walk is an innovative mobile exoskeleton type rehabilitation robot that offers ideal ergonomics by adapting to patient movements, thanks to its unique kinematic structure and power transmission mechanism. While the system supports hip and knee rotations, it ensures the ideal application of natural gait rhythm. AssistOn-Walk makes allows performing natural walking exercises using an exoskeleton as well as providing assistance during walking when necessary. The modular structure of the system is compatible with both adult and pediatric patients.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=BSTSly3VK-Y"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  7 => App\Models\Showroom {#1490
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 15
    "created_at" => "2023-01-30 11:00:32"
    "updated_at" => "2023-01-30 11:58:38"
    "info" => "<p>&nbsp;</p><p>Legna Medikal Teknoloji, genel cerrahi ve onkoloji operasyonları&nbsp; sonrasında, Sindirim ve boşaltım sistemleri hastalıkları nedeniyle kaybedilen ya da fonksiyonu azalan organların yerine yenilikçi yapay organ teknolojileri geliştirmektedir. Uluslararası patentlerle korunan inovatif gastroenteroloji çözümleri ile kişilerin hayat standartları artırılmaktadır.&nbsp;</p><p>Geliştirdiğimiz teknolojiler, TUBİTAK ve KOSGEB fonları ile desteklenmektedir.</p>"
    "info_title" => "Legna Medikal Teknoloji"
    "info_video" => "https://youtu.be/zG9j8-hCxFs"
    "info_en" => "<p>Legna Medical Technology is a company focused on developing artificial organ technology to improve the quality of life for individuals who have suffered from digestive and excretory diseases or who have had surgery. With innovative gastroenterology solutions protected by international patents, people's living standards are increased.</p><p>The technologies we develop are supported by TUBITAK and KOSGEB funds.</p>"
    "info_title_en" => "Legna Medical Technology"
    "info_video_en" => "https://youtu.be/iljXL1R5a4s"
    "startup_title" => "StomB"
    "startup_info" => "<p>StomB, Kanser, kaza, yaralanma gibi durumlardan sonra boşaltım organını kaybeden ve bağırsağı karnından dışarı açılan kişilerin ostomi torbasına gerçekleşen istemsiz boşaltımını istemli hale getiren yapay organdır.&nbsp;</p><p>StomB boşaltımı istemli hale getirirken, hastaların sosyal ve profesyonel hayatlarındaki sızıntı, koku, ses, gaz çıkışı gibi kolostomi (kalın bağırsak) ve ileostomi (ince bağırsak) kaynaklı ostomi torbası sorunlarını ve oluşan aşırı gaita doluluğu nedenleriyle kendilerini ailelerinden, iş çevrelerinden soyutlamalarını engeller. Spor, seyahat, aile-eş ilişkilerinde de yalnızlıklarını, korkularını, çekincelerini ortadan kaldırır.&nbsp;</p><p>İleri mekanik, elektronik ve algılama sistemlerini yapay zeka ile destekleyen ileri teknoloji ürünü olan StomB hastalara, hastalık öncesindeki hayatlarını geri verir.</p>"
    "startup_video" => "https://youtu.be/VPrMYWl_Buo"
    "startup_title_en" => "StomB"
    "startup_info_en" => "<p>StomB is an artificial organ designed for individuals who have lost their excretory function due to cancer, injury, or accident. StomB helps these patients by making defecation voluntary and blocking the issues associated with colostomy and ileostomy bags such as leakage, odor, sound, and gas output. This allows patients to regain their normal social and professional lives, participate in sports and travel, and maintain relationships. StomB is a high-tech product that uses advanced mechanical, electronic, and AI-based sensing systems to give patients back their lives before the disease.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://youtu.be/1itPsGye1Sw"
    "address" => "Sanayi, Teknopark Blv, 34906 Pendik/İstanbul"
    "phone" => "+905423876510"
    "email" => "info@legna.tech"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 18
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 15
    "created_at" => "2023-01-30 11:00:32"
    "updated_at" => "2023-01-30 11:58:38"
    "info" => "<p>&nbsp;</p><p>Legna Medikal Teknoloji, genel cerrahi ve onkoloji operasyonları&nbsp; sonrasında, Sindirim ve boşaltım sistemleri hastalıkları nedeniyle kaybedilen ya da fonksiyonu azalan organların yerine yenilikçi yapay organ teknolojileri geliştirmektedir. Uluslararası patentlerle korunan inovatif gastroenteroloji çözümleri ile kişilerin hayat standartları artırılmaktadır.&nbsp;</p><p>Geliştirdiğimiz teknolojiler, TUBİTAK ve KOSGEB fonları ile desteklenmektedir.</p>"
    "info_title" => "Legna Medikal Teknoloji"
    "info_video" => "https://youtu.be/zG9j8-hCxFs"
    "info_en" => "<p>Legna Medical Technology is a company focused on developing artificial organ technology to improve the quality of life for individuals who have suffered from digestive and excretory diseases or who have had surgery. With innovative gastroenterology solutions protected by international patents, people's living standards are increased.</p><p>The technologies we develop are supported by TUBITAK and KOSGEB funds.</p>"
    "info_title_en" => "Legna Medical Technology"
    "info_video_en" => "https://youtu.be/iljXL1R5a4s"
    "startup_title" => "StomB"
    "startup_info" => "<p>StomB, Kanser, kaza, yaralanma gibi durumlardan sonra boşaltım organını kaybeden ve bağırsağı karnından dışarı açılan kişilerin ostomi torbasına gerçekleşen istemsiz boşaltımını istemli hale getiren yapay organdır.&nbsp;</p><p>StomB boşaltımı istemli hale getirirken, hastaların sosyal ve profesyonel hayatlarındaki sızıntı, koku, ses, gaz çıkışı gibi kolostomi (kalın bağırsak) ve ileostomi (ince bağırsak) kaynaklı ostomi torbası sorunlarını ve oluşan aşırı gaita doluluğu nedenleriyle kendilerini ailelerinden, iş çevrelerinden soyutlamalarını engeller. Spor, seyahat, aile-eş ilişkilerinde de yalnızlıklarını, korkularını, çekincelerini ortadan kaldırır.&nbsp;</p><p>İleri mekanik, elektronik ve algılama sistemlerini yapay zeka ile destekleyen ileri teknoloji ürünü olan StomB hastalara, hastalık öncesindeki hayatlarını geri verir.</p>"
    "startup_video" => "https://youtu.be/VPrMYWl_Buo"
    "startup_title_en" => "StomB"
    "startup_info_en" => "<p>StomB is an artificial organ designed for individuals who have lost their excretory function due to cancer, injury, or accident. StomB helps these patients by making defecation voluntary and blocking the issues associated with colostomy and ileostomy bags such as leakage, odor, sound, and gas output. This allows patients to regain their normal social and professional lives, participate in sports and travel, and maintain relationships. StomB is a high-tech product that uses advanced mechanical, electronic, and AI-based sensing systems to give patients back their lives before the disease.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://youtu.be/1itPsGye1Sw"
    "address" => "Sanayi, Teknopark Blv, 34906 Pendik/İstanbul"
    "phone" => "+905423876510"
    "email" => "info@legna.tech"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 18
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  8 => App\Models\Showroom {#1491
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 3
    "created_at" => "2022-06-21 09:58:18"
    "updated_at" => "2022-06-30 07:03:15"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Firmamız, ISO 13485 standartlarına uygun olarak üretilen ve CE Sertifikasına sahip ürünlerimiz, “TSE” standartlarında teknik hizmetimiz ve portföyümüzdeki 2000’e yakın ürün ile hem üretici hem de ithalatçı firma olarak KBB muayenehane ve polikliniklerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır.<br></p>"
    "info_title" => "Medosel Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=t7IvVY1YwfI&ab_channel=MedoselMedikal"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">With our products that are produced in accordance with ISO 13485 standards and CE Certificated, our technical service in "TSE" standards, and nearly 2000 products in our portfolio Medosel offers solutions to all the needs of ENT clinics and polyclinics, both as a manufacturer and an importer.<br></p>"
    "info_title_en" => "Medosel Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=t7IvVY1YwfI&ab_channel=MedoselMedikal"
    "startup_title" => "KBB Muayene Ünitesi"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Muayene Ünitesi ürünümüz KBB muayenehane ve poliklinikleri için özel üretilmiş, mobil özellikte, dahili aspiratörlü, UV sterilizatörlü, ergonomik ve tamamen yerli üretimdir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Sr4tK1pIiQo"
    "startup_title_en" => "ENT Treatment Unit"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">ENT Treatment Unit is specially produced as ideal ENT Workstation for clinic and practice rooms’ ENT solutions. The mobile Unit has internal aspirator and UV sterilizer.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Sr4tK1pIiQo"
    "address" => null
    "phone" => "+90 216 328 48 47-56-57"
    "email" => "info@medosel.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 7
    "startup_1_title" => "Kombine KBB Endoskopi Sistemi"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Kombine KBB Endoskopi sistemi, ilk yerli KBB Endoskopi ürünüdür. HD video ve fotoğraf kayıtları için KBB Endoskopi kamerası ve LED soğuk ışık kaynağını tek konsolda sunar. Kombine sistemin yanı sıra KBB Endoskopi kamerası ve LED soğuk ışık kaynağı ayrı olarak da mevcuttur.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/medosel/Caled70 Kombi-min (1).png"
    "startup_1_title_en" => "Combine ENT Endoscopy System"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Combine ENT Endoscopy system is the first Turkish ENT Endoscopy product. It provides HD resolution, ENT Endoscopy camera for video and photo recordings and LED cold light source in a single console. Aside from combine system we also provide ENT Endoscopy camera and LED cold light source devices individually.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/medosel/Caled70 Kombi-min (1).png"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 3
    "created_at" => "2022-06-21 09:58:18"
    "updated_at" => "2022-06-30 07:03:15"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Firmamız, ISO 13485 standartlarına uygun olarak üretilen ve CE Sertifikasına sahip ürünlerimiz, “TSE” standartlarında teknik hizmetimiz ve portföyümüzdeki 2000’e yakın ürün ile hem üretici hem de ithalatçı firma olarak KBB muayenehane ve polikliniklerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır.<br></p>"
    "info_title" => "Medosel Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=t7IvVY1YwfI&ab_channel=MedoselMedikal"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">With our products that are produced in accordance with ISO 13485 standards and CE Certificated, our technical service in "TSE" standards, and nearly 2000 products in our portfolio Medosel offers solutions to all the needs of ENT clinics and polyclinics, both as a manufacturer and an importer.<br></p>"
    "info_title_en" => "Medosel Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=t7IvVY1YwfI&ab_channel=MedoselMedikal"
    "startup_title" => "KBB Muayene Ünitesi"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Muayene Ünitesi ürünümüz KBB muayenehane ve poliklinikleri için özel üretilmiş, mobil özellikte, dahili aspiratörlü, UV sterilizatörlü, ergonomik ve tamamen yerli üretimdir.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Sr4tK1pIiQo"
    "startup_title_en" => "ENT Treatment Unit"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">ENT Treatment Unit is specially produced as ideal ENT Workstation for clinic and practice rooms’ ENT solutions. The mobile Unit has internal aspirator and UV sterilizer.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Sr4tK1pIiQo"
    "address" => null
    "phone" => "+90 216 328 48 47-56-57"
    "email" => "info@medosel.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 7
    "startup_1_title" => "Kombine KBB Endoskopi Sistemi"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Kombine KBB Endoskopi sistemi, ilk yerli KBB Endoskopi ürünüdür. HD video ve fotoğraf kayıtları için KBB Endoskopi kamerası ve LED soğuk ışık kaynağını tek konsolda sunar. Kombine sistemin yanı sıra KBB Endoskopi kamerası ve LED soğuk ışık kaynağı ayrı olarak da mevcuttur.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/medosel/Caled70 Kombi-min (1).png"
    "startup_1_title_en" => "Combine ENT Endoscopy System"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Combine ENT Endoscopy system is the first Turkish ENT Endoscopy product. It provides HD resolution, ENT Endoscopy camera for video and photo recordings and LED cold light source in a single console. Aside from combine system we also provide ENT Endoscopy camera and LED cold light source devices individually.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/medosel/Caled70 Kombi-min (1).png"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  9 => App\Models\Showroom {#1492
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 10
    "created_at" => "2022-06-29 10:01:00"
    "updated_at" => "2022-07-01 11:46:22"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Omic-A, Türkiye’de 2017 yılında kozmetik sektöründe kullanılan tüm hayvan testlerinin yasaklanması sonrası TÜBİTAK desteği ile OECD 439 cilt iritasyon protokolüne uygun ilk yerli hayvansız test platformu olan “OMİCA-Skin / Yapay Deri” yi geliştirerek 350 M$ lık cilt iritasyon test pazarında yeni bir teknoloji olarak yer almıştır.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">3D cilt modeli teknolojimiz ile</p><ul><li style="text-align: justify;">Cilt iritasyon-OECD 439,</li><li style="text-align: justify;">Cilt korozyon-OECD 431,&nbsp;</li><li style="text-align: justify;">Tıbbi Cihaz-Biyouyumluluk-ISO 10993,</li><li style="text-align: justify;">DNA Hasarı,</li><li style="text-align: justify;">UV maruziyet,</li><li style="text-align: justify;">Cilt geçirgenliği,</li><li style="text-align: justify;">Omiks Testleri yapılabilmektedir.</li><li style="text-align: justify;"><br></li></ul>"
    "info_title" => "Omic-A"
    "info_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logo.jpg"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">After the prohibition of all animal tests used in the cosmetics industry in Turkey in 2017, Omic-A developed “OMICA-Skin / Artificial Skin”, the first domestic animal-free test platform in line with the OECD 439 skin irritation protocol, with the support of TUBITAK in the skin irritation test market of 350 M$ has emerged as new technology.</p><p style="text-align: justify;">With our 3D skin model technology</p><ul><li style="text-align: justify;">Skin irritation-OECD 439,</li><li style="text-align: justify;">Skin corrosion-OECD 431,</li><li style="text-align: justify;">Medical Device-Biocompatibility-ISO 10993,</li><li style="text-align: justify;">DNA Damage,</li><li style="text-align: justify;">UV exposure,</li><li style="text-align: justify;">Skin permeability,</li><li style="text-align: justify;">Omics tests can be performed.</li></ul><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Omic-A"
    "info_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logo.jpg"
    "startup_title" => "Omic-A Skin"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Omic-A Skin, kozmetik ürün ve hammaddelerinin akut cilt tahriş potansiyellerini test etmek üzere OECD 439 protokolüne uygun olarak geliştirilen 3 boyutlu cilt modelidir. Bu yöntem cildi birebir taklit eden yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RHE) modelini kullanır. Test, bir kimyasalın cilt üzerindeki 42 dakika temasını simüle eder ve sonrasında kimyasal yıkanarak uzaklaştırılır. Kimyasalın etkisini tespit amacıyla hücreler 42 saat inkübe edilerek canlılık düzeyleri yani dermatolojik olarak uygunluğu belirlenir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logoskin.jpg"
    "startup_title_en" => "Omic-A Skin"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Omic-A Skin is a 3D skin model developed in accordance with OECD 439 protocol to test the acute skin irritation potential of cosmetic products and raw materials. This method uses a reconstructed human epidermis (RHE) model that mimics the real skin. The test simulates 42 minutes of contact of a chemical on the skin, after the chemical is washed away from RHE model. In order to determine the effect of the chemical, the cells are incubated for 42 hours and their viability levels, ie. dermatological suitability, are determined.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logoskin.jpg"
    "address" => null
    "phone" => "+90 555 294 10 20"
    "email" => "info@omicaresearch.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 8
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 10
    "created_at" => "2022-06-29 10:01:00"
    "updated_at" => "2022-07-01 11:46:22"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Omic-A, Türkiye’de 2017 yılında kozmetik sektöründe kullanılan tüm hayvan testlerinin yasaklanması sonrası TÜBİTAK desteği ile OECD 439 cilt iritasyon protokolüne uygun ilk yerli hayvansız test platformu olan “OMİCA-Skin / Yapay Deri” yi geliştirerek 350 M$ lık cilt iritasyon test pazarında yeni bir teknoloji olarak yer almıştır.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">3D cilt modeli teknolojimiz ile</p><ul><li style="text-align: justify;">Cilt iritasyon-OECD 439,</li><li style="text-align: justify;">Cilt korozyon-OECD 431,&nbsp;</li><li style="text-align: justify;">Tıbbi Cihaz-Biyouyumluluk-ISO 10993,</li><li style="text-align: justify;">DNA Hasarı,</li><li style="text-align: justify;">UV maruziyet,</li><li style="text-align: justify;">Cilt geçirgenliği,</li><li style="text-align: justify;">Omiks Testleri yapılabilmektedir.</li><li style="text-align: justify;"><br></li></ul>"
    "info_title" => "Omic-A"
    "info_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logo.jpg"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">After the prohibition of all animal tests used in the cosmetics industry in Turkey in 2017, Omic-A developed “OMICA-Skin / Artificial Skin”, the first domestic animal-free test platform in line with the OECD 439 skin irritation protocol, with the support of TUBITAK in the skin irritation test market of 350 M$ has emerged as new technology.</p><p style="text-align: justify;">With our 3D skin model technology</p><ul><li style="text-align: justify;">Skin irritation-OECD 439,</li><li style="text-align: justify;">Skin corrosion-OECD 431,</li><li style="text-align: justify;">Medical Device-Biocompatibility-ISO 10993,</li><li style="text-align: justify;">DNA Damage,</li><li style="text-align: justify;">UV exposure,</li><li style="text-align: justify;">Skin permeability,</li><li style="text-align: justify;">Omics tests can be performed.</li></ul><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Omic-A"
    "info_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logo.jpg"
    "startup_title" => "Omic-A Skin"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">Omic-A Skin, kozmetik ürün ve hammaddelerinin akut cilt tahriş potansiyellerini test etmek üzere OECD 439 protokolüne uygun olarak geliştirilen 3 boyutlu cilt modelidir. Bu yöntem cildi birebir taklit eden yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RHE) modelini kullanır. Test, bir kimyasalın cilt üzerindeki 42 dakika temasını simüle eder ve sonrasında kimyasal yıkanarak uzaklaştırılır. Kimyasalın etkisini tespit amacıyla hücreler 42 saat inkübe edilerek canlılık düzeyleri yani dermatolojik olarak uygunluğu belirlenir.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logoskin.jpg"
    "startup_title_en" => "Omic-A Skin"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Omic-A Skin is a 3D skin model developed in accordance with OECD 439 protocol to test the acute skin irritation potential of cosmetic products and raw materials. This method uses a reconstructed human epidermis (RHE) model that mimics the real skin. The test simulates 42 minutes of contact of a chemical on the skin, after the chemical is washed away from RHE model. In order to determine the effect of the chemical, the cells are incubated for 42 hours and their viability levels, ie. dermatological suitability, are determined.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/logoskin.jpg"
    "address" => null
    "phone" => "+90 555 294 10 20"
    "email" => "info@omicaresearch.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 8
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  10 => App\Models\Showroom {#1493
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 2
    "created_at" => "2022-06-21 09:00:51"
    "updated_at" => "2022-07-25 13:18:44"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Remar Medikal, 2016 yılında kurulmuş ve 16.000m² kapalı alana sahip kendi binasında faaliyet göstermektedir.</p><p style="text-align: justify;">Firmamız 2019 yılından itibaren ülkemizde üretilemeyen, Acil Tıp alanında kullanılan Otomatik Kalp Masaj Cihazı (CEPER1) ve Disposable Defibrilator Padlerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. 2021 Yılı Mayıs ayında CEPER1 cihazının CE belgesi ile ISO 13485 Kalite Yönetim Standart Sertifikaları ve TSHYB TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri alınmıştır.</p><p style="text-align: justify;">CEPER1, Polonya ve Azerbaycan olmak üzere 2 ülkeye ihraç edilmektedir. Yakın zamanda ayrıca 4 ülke olmak üzere yıl sonuna kadar 15 ülkeye ihracat yapılması planlanmaktadır.</p>"
    "info_title" => "Remar Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=CKxNPaUXuko&ab_channel=RemarMedikal"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Remar Medikal was established in 2016 and operates in its own building with a closed area of 16.000m². Our company has been performing the R&amp;D, production and sales since 2019 of Automatic Heart Massage Device (CEPER1) and Disposable Defibrillator Pads, which cannot be produced in our country and are used in the field of Emergency Medicine. CEPER1 device CE certificate, ISO 13485 Quality Management Standard Certificates and TSHYB TSE Service Competence Certificates were obtained in May 2021.</p><p style="text-align: justify;">CEPER1 is exported to 2 countries, Poland and Azerbaijan. It is planned to export to 15 countries by the end of the year, including 4 countries in the near future.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Remar Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=CKxNPaUXuko&ab_channel=RemarMedikal"
    "startup_title" => "CEPER1 Otomatik CPR Kalp Masaj Cihazı"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">CEPER CPR Cihazı, nefes alamama, nabız yokluğu bilinç kaybı ile seyreden akut kardiyak arrest vakalarında kan dolaşımı ve solunumun kesilmesi durumunda, kişiyi yeniden hayata döndürmek amacıyla yapılan kalp masajının gerekli olduğu durumlarda kullanılan bir mekank kalp masaj cihazıdır.</p><p style="text-align: justify;">Uzamış CPR durumlarında, hastane içinde üniteler arasında, ambulans ile nakiller sırasında, evde, sokakta, işyerinde, sedyede, ambulansta, kara, denizve hava taşıtları ile hastaneler gibi çeşitli iç veya dış ortamda yani kısaca insanın olduğu her yerde hayat kurtarabilir.</p><p style="text-align: justify;">CEPER, kompakt ve herkesin rahatça taşıyabileceği hafiflikte tasarlanmıştır. Yedek pilleri sayesinde şarj edilerek saatlerce güvenle kullanılabilir.</p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=6Mebd0kVE7I&ab_channel=RemarMedikal"
    "startup_title_en" => "CEPER1 Automated CPR Cardiac Massage Device"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CEPER CPR Device should be used to resuscitate the person in cases of cessation of blood circulation and respiration in acute cardiac arrest patients who are unable to breathe, lack of pulse, loss of consciousness when heart massage is required.</p><p style="text-align: justify;">It can be used in prolonged CPR situations, during ambulance transports, at home, on the street, at the offices, on a stretcher in various indoor or outdoor environments such as land sea and air vehicles and hospitals, in short, wherever people are live…</p><p style="text-align: justify;">CEPER is designed to be powered by batteries only. Each battery allows the device to operate non-stop for at least 60 minutes.</p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=6Mebd0kVE7I&ab_channel=RemarMedikal"
    "address" => null
    "phone" => "0212 446 38 38"
    "email" => "mtekinalp@remarmedikal.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 9
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 2
    "created_at" => "2022-06-21 09:00:51"
    "updated_at" => "2022-07-25 13:18:44"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Remar Medikal, 2016 yılında kurulmuş ve 16.000m² kapalı alana sahip kendi binasında faaliyet göstermektedir.</p><p style="text-align: justify;">Firmamız 2019 yılından itibaren ülkemizde üretilemeyen, Acil Tıp alanında kullanılan Otomatik Kalp Masaj Cihazı (CEPER1) ve Disposable Defibrilator Padlerinin Ar&amp;Ge, üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. 2021 Yılı Mayıs ayında CEPER1 cihazının CE belgesi ile ISO 13485 Kalite Yönetim Standart Sertifikaları ve TSHYB TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri alınmıştır.</p><p style="text-align: justify;">CEPER1, Polonya ve Azerbaycan olmak üzere 2 ülkeye ihraç edilmektedir. Yakın zamanda ayrıca 4 ülke olmak üzere yıl sonuna kadar 15 ülkeye ihracat yapılması planlanmaktadır.</p>"
    "info_title" => "Remar Medikal"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=CKxNPaUXuko&ab_channel=RemarMedikal"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Remar Medikal was established in 2016 and operates in its own building with a closed area of 16.000m². Our company has been performing the R&amp;D, production and sales since 2019 of Automatic Heart Massage Device (CEPER1) and Disposable Defibrillator Pads, which cannot be produced in our country and are used in the field of Emergency Medicine. CEPER1 device CE certificate, ISO 13485 Quality Management Standard Certificates and TSHYB TSE Service Competence Certificates were obtained in May 2021.</p><p style="text-align: justify;">CEPER1 is exported to 2 countries, Poland and Azerbaijan. It is planned to export to 15 countries by the end of the year, including 4 countries in the near future.</p><div style="text-align: justify;"><br></div>"
    "info_title_en" => "Remar Medikal"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=CKxNPaUXuko&ab_channel=RemarMedikal"
    "startup_title" => "CEPER1 Otomatik CPR Kalp Masaj Cihazı"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">CEPER CPR Cihazı, nefes alamama, nabız yokluğu bilinç kaybı ile seyreden akut kardiyak arrest vakalarında kan dolaşımı ve solunumun kesilmesi durumunda, kişiyi yeniden hayata döndürmek amacıyla yapılan kalp masajının gerekli olduğu durumlarda kullanılan bir mekank kalp masaj cihazıdır.</p><p style="text-align: justify;">Uzamış CPR durumlarında, hastane içinde üniteler arasında, ambulans ile nakiller sırasında, evde, sokakta, işyerinde, sedyede, ambulansta, kara, denizve hava taşıtları ile hastaneler gibi çeşitli iç veya dış ortamda yani kısaca insanın olduğu her yerde hayat kurtarabilir.</p><p style="text-align: justify;">CEPER, kompakt ve herkesin rahatça taşıyabileceği hafiflikte tasarlanmıştır. Yedek pilleri sayesinde şarj edilerek saatlerce güvenle kullanılabilir.</p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=6Mebd0kVE7I&ab_channel=RemarMedikal"
    "startup_title_en" => "CEPER1 Automated CPR Cardiac Massage Device"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">CEPER CPR Device should be used to resuscitate the person in cases of cessation of blood circulation and respiration in acute cardiac arrest patients who are unable to breathe, lack of pulse, loss of consciousness when heart massage is required.</p><p style="text-align: justify;">It can be used in prolonged CPR situations, during ambulance transports, at home, on the street, at the offices, on a stretcher in various indoor or outdoor environments such as land sea and air vehicles and hospitals, in short, wherever people are live…</p><p style="text-align: justify;">CEPER is designed to be powered by batteries only. Each battery allows the device to operate non-stop for at least 60 minutes.</p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=6Mebd0kVE7I&ab_channel=RemarMedikal"
    "address" => null
    "phone" => "0212 446 38 38"
    "email" => "mtekinalp@remarmedikal.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 9
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  11 => App\Models\Showroom {#1494
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 8
    "created_at" => "2022-06-22 15:32:22"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:33:36"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Technomind, ortalama olarak 3-4 hafta süren teşhis sürecini 2-3 günlere düşüren patoloji sektöründe patoloji numunelerini dijital mecraya taşıyarak mobilite kazandırılması sayesinde uzmanlar arası konsültasyon imkanı sağlayan patentli teknolojisi ile KOSGEB destekli Türkiyenin ilk patoloji tarayıcısı. Ayrıca dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebebiyet veren fakat erken teşhis ile %100 tedavi edilebilen rahim ağzı kanseri teşhisi için yapay zeka destekli ürünlerini, BÜDOTEK Teknopark'da güçlü AR-GE ekibi, alanında uzman danışmanları ve Medipol, Yeditepe, Marmara Üniversitesi gibi hastaneler ile işbirliği içerisinde geliştirmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Technomind"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=FawrnXstznY&ab_channel=TechnomindDigitalSistemler"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Technomind is Turkey's first pathology scanner supported by KOSGEB with its own patented technology, enabling the pathology field to mobilize pathology specimens in order to shorten the diagnosis process, which takes 3-4 weeks on average reduce to 2-3 days, and providing consultation between experts. Technomind develops artificial intelligence supported products for the diagnosis of 100%, so that curable cervical cancer. In cooperation with the strong R&amp;D team at BÜDOTEK Technopark, its expert consultants and hospitals such as Medipol, Yeditepe and Marmara University.</p>"
    "info_title_en" => "Technomind"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=2Lqy1R-cDHw&ab_channel=TechnomindDigitalSistemler"
    "startup_title" => "Patoloji Tarayıcı Cihazı (PANORA TM-X16)"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">PANORA TM-X16 16 numune preparat kapasiteli dijital patoloji tarayıcı cihazıdır. Ürün, 20X/40X/60X büyütme oranına sahiptir. 40X büyütme oranında 1-5 dk. (15 mm x 15 mm alanında) tarama süresine sahiptir. Cihazda bulunan artırılmış derinlik alan (EDF) teknolojisinin patent süreçleri devam etmektedir. Bilgisayar tarafından komut gönderilerek kontrol edilen cihaz üzerinde bulunan dokunmatik HMI ekran sayesinde kullanıcı işlem basamaklarını rahatlıkla takip edebilmektedir.<br></p>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/Adsız tasarım (9).png"
    "startup_title_en" => "Pathology Scanner Device (PANORA TM-X16)"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">PANORA TM-X16 is a 16 slide digital pathology whole slide scanner. The product has a magnification of 20X/40X/60X. The scanning with 40X magnification takes 1-5 min. It has a scanning time of (15 mm x 15 mm). The enhanced depth field (EDF) technology in the device has been patented by the Turkish Patent Institute. The user can follow the process steps thanks to the HMI screen on the device, which is controlled by a command sent by the computer.<br></p>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/Adsız tasarım (9).png"
    "address" => null
    "phone" => "(+90) 216 784 25 27"
    "email" => "info@technomind.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 10
    "startup_1_title" => "Pap-Smear Tanı Yazılımı"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Pap-smear tanı yazılımı, hücre üzerinde (sitoljik) çalışan yapay zeka destekli bir sistem olup hastalık teşhisi derin öğrenme modeli ile gerçekleştirilmektedir. Veri setlerinin oluşturulması amacıyla patologlar için yorumlama yazılımı da ekibimiz tarafından geliştirilmiştir. Yazılım hem görüntü bölütleme (segmantasyon), hem de sınıflandırma işlemini gerçekleştirmektedir.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/2.2.png"
    "startup_1_title_en" => "Pap-Smear Diagnostic Software"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Pap-smear diagnostic software is an artificial intelligence supported system that works on the cell (cytological) and the diagnosis is carried out with a deep learning model. Interpretation software for pathologists was also developed by our team for the creation of datasets. The software performs both image segmentation and classification.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/2.2.png"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 8
    "created_at" => "2022-06-22 15:32:22"
    "updated_at" => "2022-07-01 07:33:36"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Technomind, ortalama olarak 3-4 hafta süren teşhis sürecini 2-3 günlere düşüren patoloji sektöründe patoloji numunelerini dijital mecraya taşıyarak mobilite kazandırılması sayesinde uzmanlar arası konsültasyon imkanı sağlayan patentli teknolojisi ile KOSGEB destekli Türkiyenin ilk patoloji tarayıcısı. Ayrıca dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebebiyet veren fakat erken teşhis ile %100 tedavi edilebilen rahim ağzı kanseri teşhisi için yapay zeka destekli ürünlerini, BÜDOTEK Teknopark'da güçlü AR-GE ekibi, alanında uzman danışmanları ve Medipol, Yeditepe, Marmara Üniversitesi gibi hastaneler ile işbirliği içerisinde geliştirmektedir.<br></p>"
    "info_title" => "Technomind"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=FawrnXstznY&ab_channel=TechnomindDigitalSistemler"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Technomind is Turkey's first pathology scanner supported by KOSGEB with its own patented technology, enabling the pathology field to mobilize pathology specimens in order to shorten the diagnosis process, which takes 3-4 weeks on average reduce to 2-3 days, and providing consultation between experts. Technomind develops artificial intelligence supported products for the diagnosis of 100%, so that curable cervical cancer. In cooperation with the strong R&amp;D team at BÜDOTEK Technopark, its expert consultants and hospitals such as Medipol, Yeditepe and Marmara University.</p>"
    "info_title_en" => "Technomind"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=2Lqy1R-cDHw&ab_channel=TechnomindDigitalSistemler"
    "startup_title" => "Patoloji Tarayıcı Cihazı (PANORA TM-X16)"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">PANORA TM-X16 16 numune preparat kapasiteli dijital patoloji tarayıcı cihazıdır. Ürün, 20X/40X/60X büyütme oranına sahiptir. 40X büyütme oranında 1-5 dk. (15 mm x 15 mm alanında) tarama süresine sahiptir. Cihazda bulunan artırılmış derinlik alan (EDF) teknolojisinin patent süreçleri devam etmektedir. Bilgisayar tarafından komut gönderilerek kontrol edilen cihaz üzerinde bulunan dokunmatik HMI ekran sayesinde kullanıcı işlem basamaklarını rahatlıkla takip edebilmektedir.<br></p>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/Adsız tasarım (9).png"
    "startup_title_en" => "Pathology Scanner Device (PANORA TM-X16)"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">PANORA TM-X16 is a 16 slide digital pathology whole slide scanner. The product has a magnification of 20X/40X/60X. The scanning with 40X magnification takes 1-5 min. It has a scanning time of (15 mm x 15 mm). The enhanced depth field (EDF) technology in the device has been patented by the Turkish Patent Institute. The user can follow the process steps thanks to the HMI screen on the device, which is controlled by a command sent by the computer.<br></p>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/Adsız tasarım (9).png"
    "address" => null
    "phone" => "(+90) 216 784 25 27"
    "email" => "info@technomind.com.tr"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 10
    "startup_1_title" => "Pap-Smear Tanı Yazılımı"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">Pap-smear tanı yazılımı, hücre üzerinde (sitoljik) çalışan yapay zeka destekli bir sistem olup hastalık teşhisi derin öğrenme modeli ile gerçekleştirilmektedir. Veri setlerinin oluşturulması amacıyla patologlar için yorumlama yazılımı da ekibimiz tarafından geliştirilmiştir. Yazılım hem görüntü bölütleme (segmantasyon), hem de sınıflandırma işlemini gerçekleştirmektedir.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/2.2.png"
    "startup_1_title_en" => "Pap-Smear Diagnostic Software"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">Pap-smear diagnostic software is an artificial intelligence supported system that works on the cell (cytological) and the diagnosis is carried out with a deep learning model. Interpretation software for pathologists was also developed by our team for the creation of datasets. The software performs both image segmentation and classification.<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/technomind/2.2.png"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  12 => App\Models\Showroom {#1495
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 16
    "created_at" => "2023-02-01 08:12:06"
    "updated_at" => "2023-02-01 09:03:23"
    "info" => "<p>Radyoloji alanında çekilmiş tanısal amaçlı dijital görüntülerin hekimler tarafından değerlendirilmesi sırasında yorum farkı oluşabilmekte, raporlama formatlarında standart dışı düzenlemeler olabilmekte ve uzman hekim eksikliğinden kaynaklı süreçler uzamaktadır.&nbsp;</p><p>TRAICK, radyoloji alanında geliştirmiş olduğu yapay zeka tabanlı yazılımlar sayesinde hekimlere klinik karar destek çözümleri sunarak, hekimler arası yorum farkını ve değerlendirme süresini azaltan, yüksek hassasiyet ve doğrulukla tanı/teşhis başarısını arttıran, hastaların yaşam kalitesini iyileştiren yeni nesil teknolojiler üretmektedir. Şirketimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyet göstermekte olup TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile ArGe ve inovasyon çalışmalarını İstanbul ve Londra Merkezli olarak yürütmektedir. Girişimcilik ekosisteminde 9 farklı seçkin yarışmadan başarılı dereceler alarak Sanofi sponsorluğunda uluslararası fuar katılım desteği almıştır.</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Traick"
    "info_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/banner.png"
    "info_en" => "<p>During the evaluation of diagnostic digital images taken in radiology by physicians, interpretation differences and reports in non-standardized formats may occur, evaluation processes are prolonged due to the lack of specialist physicians.</p><p>TRAICK, thanks to the artificial intelligence-based software it has developed in radiology; offers clinical decision support solutions to physicians, produces latest technologies that reduce the difference in interpretation between physicians, decreases evaluation time and increases diagnosis success with high precision so improves the quality of life for patients. Our company operates within ISO 27001 Information Security Management System and carries out its R&amp;D and innovation studies based in Istanbul and London with the support of TUBITAK and KOSGEB. In the entrepreneurship ecosystem, it received successful degrees from 9 different distinguished competitions and received international fair participation support under the sponsorship of Sanofi.</p>"
    "info_title_en" => "Traick"
    "info_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/banner.png"
    "startup_title" => "Traick"
    "startup_info" => "<p>TRAICK, tiroid ultrasonografi görüntülerinden ve/veya videolarından uluslararası TIRADS standartlarına uygun nodülün iyi-kötü huylu olma olasılığı açısından gerçek zamanlı risk analizi yapabilen yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemi yazılımıdır.</p><p>Radyolojide iş akışını hızlandırmak amacıyla geliştirilen Traick, tüm dünya ülkelerinde %25’i aşan gereksiz biyopsi ve yanlış teşhis oranını azaltarak hekimlere biyopsi yapılıp yapılmayacağı konusunda gerçek zamanlı destek olur. Böylelikle tanı süresini kısaltarak uluslararası standartlarda otomatik raporlama özelliği ile hekimlerin iş yükünü yarıya indirir. Mevcut ultrason cihazları ve Pacs sistemleriyle uyumlu çalışır.</p><div><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=3Y-kN4GZNpM&ab_channel=Traick"
    "startup_title_en" => "Traick"
    "startup_info_en" => "<p>TRAICK is an artificial intelligence-based clinical decision support system software that performs real-time risk analysis for the nodules' probability as malign or benign from thyroid ultrasonography images and/or videos in accordance with international TIRADS standards.</p><p>Developed to accelerate the workflow in radiology, Traick reduces the rate of unnecessary biopsy and misdiagnosis which is exceeding 25% around world by providing real-time support to physicians on whether to perform a biopsy or not. Thus, it shortens the diagnosis time, and halves the workload of physicians with its standardized format automatic reporting feature. It works with existing ultrasound devices and Pacs systems harmoniously.</p><p><br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=3Y-kN4GZNpM"
    "address" => "Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sok. A Blok No:9 İç Kapı No:404, 34930 Pendik/İstanbul, Türkiye"
    "phone" => "+90 542 170 27 78"
    "email" => "info@traick.ai"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 16
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 16
    "created_at" => "2023-02-01 08:12:06"
    "updated_at" => "2023-02-01 09:03:23"
    "info" => "<p>Radyoloji alanında çekilmiş tanısal amaçlı dijital görüntülerin hekimler tarafından değerlendirilmesi sırasında yorum farkı oluşabilmekte, raporlama formatlarında standart dışı düzenlemeler olabilmekte ve uzman hekim eksikliğinden kaynaklı süreçler uzamaktadır.&nbsp;</p><p>TRAICK, radyoloji alanında geliştirmiş olduğu yapay zeka tabanlı yazılımlar sayesinde hekimlere klinik karar destek çözümleri sunarak, hekimler arası yorum farkını ve değerlendirme süresini azaltan, yüksek hassasiyet ve doğrulukla tanı/teşhis başarısını arttıran, hastaların yaşam kalitesini iyileştiren yeni nesil teknolojiler üretmektedir. Şirketimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyet göstermekte olup TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile ArGe ve inovasyon çalışmalarını İstanbul ve Londra Merkezli olarak yürütmektedir. Girişimcilik ekosisteminde 9 farklı seçkin yarışmadan başarılı dereceler alarak Sanofi sponsorluğunda uluslararası fuar katılım desteği almıştır.</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Traick"
    "info_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/banner.png"
    "info_en" => "<p>During the evaluation of diagnostic digital images taken in radiology by physicians, interpretation differences and reports in non-standardized formats may occur, evaluation processes are prolonged due to the lack of specialist physicians.</p><p>TRAICK, thanks to the artificial intelligence-based software it has developed in radiology; offers clinical decision support solutions to physicians, produces latest technologies that reduce the difference in interpretation between physicians, decreases evaluation time and increases diagnosis success with high precision so improves the quality of life for patients. Our company operates within ISO 27001 Information Security Management System and carries out its R&amp;D and innovation studies based in Istanbul and London with the support of TUBITAK and KOSGEB. In the entrepreneurship ecosystem, it received successful degrees from 9 different distinguished competitions and received international fair participation support under the sponsorship of Sanofi.</p>"
    "info_title_en" => "Traick"
    "info_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/banner.png"
    "startup_title" => "Traick"
    "startup_info" => "<p>TRAICK, tiroid ultrasonografi görüntülerinden ve/veya videolarından uluslararası TIRADS standartlarına uygun nodülün iyi-kötü huylu olma olasılığı açısından gerçek zamanlı risk analizi yapabilen yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemi yazılımıdır.</p><p>Radyolojide iş akışını hızlandırmak amacıyla geliştirilen Traick, tüm dünya ülkelerinde %25’i aşan gereksiz biyopsi ve yanlış teşhis oranını azaltarak hekimlere biyopsi yapılıp yapılmayacağı konusunda gerçek zamanlı destek olur. Böylelikle tanı süresini kısaltarak uluslararası standartlarda otomatik raporlama özelliği ile hekimlerin iş yükünü yarıya indirir. Mevcut ultrason cihazları ve Pacs sistemleriyle uyumlu çalışır.</p><div><br></div>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=3Y-kN4GZNpM&ab_channel=Traick"
    "startup_title_en" => "Traick"
    "startup_info_en" => "<p>TRAICK is an artificial intelligence-based clinical decision support system software that performs real-time risk analysis for the nodules' probability as malign or benign from thyroid ultrasonography images and/or videos in accordance with international TIRADS standards.</p><p>Developed to accelerate the workflow in radiology, Traick reduces the rate of unnecessary biopsy and misdiagnosis which is exceeding 25% around world by providing real-time support to physicians on whether to perform a biopsy or not. Thus, it shortens the diagnosis time, and halves the workload of physicians with its standardized format automatic reporting feature. It works with existing ultrasound devices and Pacs systems harmoniously.</p><p><br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=3Y-kN4GZNpM"
    "address" => "Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sok. A Blok No:9 İç Kapı No:404, 34930 Pendik/İstanbul, Türkiye"
    "phone" => "+90 542 170 27 78"
    "email" => "info@traick.ai"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 16
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  13 => App\Models\Showroom {#1496
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 12
    "created_at" => "2022-07-01 07:24:26"
    "updated_at" => "2022-07-01 09:42:13"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Yeni Doku, Yapay Zeka, Yazılım, Görüntü İşleme, AR&amp;VR,Tıp, Biyomedikal ve Biyoteknoloji alanında uzman kadroya ve multidisipliner yapıya sahiptir. Mühendislik ve tıp eğitimi alanında uygulamalı eğitimlerin birlikte ve uzaktan uygulanmasını destekleyen artırılmış gerçeklik platformları, ulusal ve bölgesel akreditasyon kavramlarına, laboratuvar eğitim ortamına ve doğrudan gözetime odaklanılarak, uygun hale getirilmektedir. Aynı zamanda buradan elde edilen veriler&nbsp; ile yapay zekaya sahip, cerrahın değerlendirme proseslerini destekleyen cerrahi asistan yazılımları geliştirilmektedir.&nbsp;<br></p>"
    "info_title" => "Yeni Doku"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=RIQTqZaaP7Y"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yeni Doku, Yapay Zeka, Yazılım, Görüntü İşleme, AR&amp;VR,Tıp, Biyomedikal ve Biyoteknoloji alanında uzman kadroya ve multidisipliner yapıya sahiptir. Mühendislik ve tıp eğitimi alanında uygulamalı eğitimlerin birlikte ve uzaktan uygulanmasını destekleyen artırılmış gerçeklik platformları, ulusal ve bölgesel akreditasyon kavramlarına, laboratuvar eğitim ortamına ve doğrudan gözetime odaklanılarak, uygun hale getirilmektedir. Aynı zamanda buradan elde edilen veriler&nbsp; ile yapay zekaya sahip, cerrahın değerlendirme proseslerini destekleyen cerrahi asistan yazılımları geliştirilmektedir.&nbsp;<br></p>"
    "info_title_en" => "Yeni Doku"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=RIQTqZaaP7Y"
    "startup_title" => "FemurApp"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">Kemik kırıklarının sabitlenmesinde kullanılan protez ve implantların, özel bir donanım veya yazılım gerektiren gelişmiş navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan, sadece röntgen cihazından gelen ortogonal AP ve Lat projeksiyonları kullanılarak, uzaysal konumunun daha doğru anlaşılması için cerrahlara alternatif bir intraoperatif 3 boyutta değerlendirme yöntemi sunmaktır. Bu nedenle, bir kesişim algoritması hesaplanmış, kullanım arayüzü oluşturulmuş ve bilgisayar destekli bir cerrahi yardım sistemi geliştirilmiştir. İntraoperatif kullanım için eşleme ve yapay zeka entegreli iki farklı sistem öne sürülmüştür. Ayrıca, cerrahın doğru risk değerlendirilmesi yapabilmesi için implantın optimal pozisyon hacminin ve anatominin 3 boyutta görüntülenebilmesi sağlanmıştır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Khd0evwfx3M"
    "startup_title_en" => "FemurApp"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Kemik kırıklarının sabitlenmesinde kullanılan protez ve implantların, özel bir donanım veya yazılım gerektiren gelişmiş navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan, sadece röntgen cihazından gelen ortogonal AP ve Lat projeksiyonları kullanılarak, uzaysal konumunun daha doğru anlaşılması için cerrahlara alternatif bir intraoperatif 3 boyutta değerlendirme yöntemi sunmaktır. Bu nedenle, bir kesişim algoritması hesaplanmış, kullanım arayüzü oluşturulmuş ve bilgisayar destekli bir cerrahi yardım sistemi geliştirilmiştir. İntraoperatif kullanım için eşleme ve yapay zeka entegreli iki farklı sistem öne sürülmüştür. Ayrıca, cerrahın doğru risk değerlendirilmesi yapabilmesi için implantın optimal pozisyon hacminin ve anatominin 3 boyutta görüntülenebilmesi sağlanmıştır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Khd0evwfx3M"
    "address" => null
    "phone" => null
    "email" => null
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 12
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 12
    "created_at" => "2022-07-01 07:24:26"
    "updated_at" => "2022-07-01 09:42:13"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Yeni Doku, Yapay Zeka, Yazılım, Görüntü İşleme, AR&amp;VR,Tıp, Biyomedikal ve Biyoteknoloji alanında uzman kadroya ve multidisipliner yapıya sahiptir. Mühendislik ve tıp eğitimi alanında uygulamalı eğitimlerin birlikte ve uzaktan uygulanmasını destekleyen artırılmış gerçeklik platformları, ulusal ve bölgesel akreditasyon kavramlarına, laboratuvar eğitim ortamına ve doğrudan gözetime odaklanılarak, uygun hale getirilmektedir. Aynı zamanda buradan elde edilen veriler&nbsp; ile yapay zekaya sahip, cerrahın değerlendirme proseslerini destekleyen cerrahi asistan yazılımları geliştirilmektedir.&nbsp;<br></p>"
    "info_title" => "Yeni Doku"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=RIQTqZaaP7Y"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yeni Doku, Yapay Zeka, Yazılım, Görüntü İşleme, AR&amp;VR,Tıp, Biyomedikal ve Biyoteknoloji alanında uzman kadroya ve multidisipliner yapıya sahiptir. Mühendislik ve tıp eğitimi alanında uygulamalı eğitimlerin birlikte ve uzaktan uygulanmasını destekleyen artırılmış gerçeklik platformları, ulusal ve bölgesel akreditasyon kavramlarına, laboratuvar eğitim ortamına ve doğrudan gözetime odaklanılarak, uygun hale getirilmektedir. Aynı zamanda buradan elde edilen veriler&nbsp; ile yapay zekaya sahip, cerrahın değerlendirme proseslerini destekleyen cerrahi asistan yazılımları geliştirilmektedir.&nbsp;<br></p>"
    "info_title_en" => "Yeni Doku"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=RIQTqZaaP7Y"
    "startup_title" => "FemurApp"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">Kemik kırıklarının sabitlenmesinde kullanılan protez ve implantların, özel bir donanım veya yazılım gerektiren gelişmiş navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan, sadece röntgen cihazından gelen ortogonal AP ve Lat projeksiyonları kullanılarak, uzaysal konumunun daha doğru anlaşılması için cerrahlara alternatif bir intraoperatif 3 boyutta değerlendirme yöntemi sunmaktır. Bu nedenle, bir kesişim algoritması hesaplanmış, kullanım arayüzü oluşturulmuş ve bilgisayar destekli bir cerrahi yardım sistemi geliştirilmiştir. İntraoperatif kullanım için eşleme ve yapay zeka entegreli iki farklı sistem öne sürülmüştür. Ayrıca, cerrahın doğru risk değerlendirilmesi yapabilmesi için implantın optimal pozisyon hacminin ve anatominin 3 boyutta görüntülenebilmesi sağlanmıştır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Khd0evwfx3M"
    "startup_title_en" => "FemurApp"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Kemik kırıklarının sabitlenmesinde kullanılan protez ve implantların, özel bir donanım veya yazılım gerektiren gelişmiş navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan, sadece röntgen cihazından gelen ortogonal AP ve Lat projeksiyonları kullanılarak, uzaysal konumunun daha doğru anlaşılması için cerrahlara alternatif bir intraoperatif 3 boyutta değerlendirme yöntemi sunmaktır. Bu nedenle, bir kesişim algoritması hesaplanmış, kullanım arayüzü oluşturulmuş ve bilgisayar destekli bir cerrahi yardım sistemi geliştirilmiştir. İntraoperatif kullanım için eşleme ve yapay zeka entegreli iki farklı sistem öne sürülmüştür. Ayrıca, cerrahın doğru risk değerlendirilmesi yapabilmesi için implantın optimal pozisyon hacminin ve anatominin 3 boyutta görüntülenebilmesi sağlanmıştır.&nbsp;<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Khd0evwfx3M"
    "address" => null
    "phone" => null
    "email" => null
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 12
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  14 => App\Models\Showroom {#1497
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 4
    "created_at" => "2022-06-21 11:56:30"
    "updated_at" => "2022-06-23 12:52:33"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Science, veriye dayalı sağlık yazılımları geliştirerek, insanların sağlıklarını analiz etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir sağlık yazılımı şirketidir. Farklı alanlardan oluşan multidisipliner bir ekiple sağlık teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için çalışmaktadır. Sağlığı bütünsel olarak el alarak, veriye dayalı yüksek teknoloji uygulamalarıyla sağlığı herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.<br></p>"
    "info_title" => "Yesil Science"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=J1dAmCphjCA"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Science is a health software company that develops data-driven health software, enabling people to analyze and manage their health. Yesil Science works with a multidisciplinary team consisting of different fields to develop solutions on health technology. They aims to make health more accessible to everyone with data-driven high-tech applications by taking health holistically.<br></p>"
    "info_title_en" => "Yesil Science"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=J1dAmCphjCA"
    "startup_title" => "Yesil Health"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Health sağlığı fiziksel, mental ve sosyal olmak üzere bütüncül bir şekilde ele alan, bireylerin sağlıklarını koruyup geliştirebilmeleri için oyunlaştırılmış hedef ve öneriler sağlayan, bu süreçte onlara uzmanlar tarafından sağlık koçluğu hizmeti sunan bir mobil sağlık asistanıdır. Uygulama bilimsel literatür baz alınarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş önerileri oyunlaştırma teknikleri ile sunarak kullanıcıların sağlık alışkanlıklarını daha uzun vadeli sürdürmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, sorular yardımıyla kullanıcının güncel alışkanlıklarını analiz ederek, kişisel özel bir plan oluşturmasına yardımcı olmakta ve bu doğrultuda planına ekleyebileceği kişisel öneriler sunmaktadır.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=LOJlofG04rI"
    "startup_title_en" => "Yesil Health"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Health is a mobile health assistant that work with health in a holistic way, including physical, mental and social. Yesil Health provides gamified goals and recommendations for individuals to protect and improve their health, and provides health coaching services by experts in this process. Mobile aapplication provides personalized recommendations based on scientific literature with gamification techniques, allowing users to maintain their health habits for a longer period of time. At the same time, it helps the user to create a personal plan by analyzing the current habits of the user with the help of questions and offers personal suggestions that he/she can add to his/her plan accordingly.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=W51A8IC40dE"
    "address" => null
    "phone" => null
    "email" => "hello@yesilhealth.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 13
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 4
    "created_at" => "2022-06-21 11:56:30"
    "updated_at" => "2022-06-23 12:52:33"
    "info" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Science, veriye dayalı sağlık yazılımları geliştirerek, insanların sağlıklarını analiz etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir sağlık yazılımı şirketidir. Farklı alanlardan oluşan multidisipliner bir ekiple sağlık teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için çalışmaktadır. Sağlığı bütünsel olarak el alarak, veriye dayalı yüksek teknoloji uygulamalarıyla sağlığı herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.<br></p>"
    "info_title" => "Yesil Science"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=J1dAmCphjCA"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Science is a health software company that develops data-driven health software, enabling people to analyze and manage their health. Yesil Science works with a multidisciplinary team consisting of different fields to develop solutions on health technology. They aims to make health more accessible to everyone with data-driven high-tech applications by taking health holistically.<br></p>"
    "info_title_en" => "Yesil Science"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=J1dAmCphjCA"
    "startup_title" => "Yesil Health"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Health sağlığı fiziksel, mental ve sosyal olmak üzere bütüncül bir şekilde ele alan, bireylerin sağlıklarını koruyup geliştirebilmeleri için oyunlaştırılmış hedef ve öneriler sağlayan, bu süreçte onlara uzmanlar tarafından sağlık koçluğu hizmeti sunan bir mobil sağlık asistanıdır. Uygulama bilimsel literatür baz alınarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş önerileri oyunlaştırma teknikleri ile sunarak kullanıcıların sağlık alışkanlıklarını daha uzun vadeli sürdürmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, sorular yardımıyla kullanıcının güncel alışkanlıklarını analiz ederek, kişisel özel bir plan oluşturmasına yardımcı olmakta ve bu doğrultuda planına ekleyebileceği kişisel öneriler sunmaktadır.<br></p>"
    "startup_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=LOJlofG04rI"
    "startup_title_en" => "Yesil Health"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify; ">Yesil Health is a mobile health assistant that work with health in a holistic way, including physical, mental and social. Yesil Health provides gamified goals and recommendations for individuals to protect and improve their health, and provides health coaching services by experts in this process. Mobile aapplication provides personalized recommendations based on scientific literature with gamification techniques, allowing users to maintain their health habits for a longer period of time. At the same time, it helps the user to create a personal plan by analyzing the current habits of the user with the help of questions and offers personal suggestions that he/she can add to his/her plan accordingly.<br></p>"
    "startup_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=W51A8IC40dE"
    "address" => null
    "phone" => null
    "email" => "hello@yesilhealth.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 13
    "startup_1_title" => null
    "startup_1_info" => null
    "startup_1_video" => null
    "startup_1_title_en" => null
    "startup_1_info_en" => null
    "startup_1_video_en" => null
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
  15 => App\Models\Showroom {#1498
   #guarded: array:1 [
    0 => "id"
   ]
   #connection: "mysql"
   #table: "showrooms"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   +preventsLazyLoading: false
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #escapeWhenCastingToString: false
   #attributes: array:26 [
    "id" => 9
    "created_at" => "2022-06-23 10:04:18"
    "updated_at" => "2022-06-24 08:40:27"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Zetamatrix, canlı doku üretiminde biyoyazıcılarda kullanılan Türkiye’de ilk yerli biyomalzeme üreten biyoteknoloji şirketidir.&nbsp;</p><p>Biyomalzemeler, 3B hücre büyümesini ve çoğalmasını desteklemek için hücre dışı matris ortamları olarak işlev gören hidrojel formunda biyomürekkepler olup, şirketimiz bu ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Zetamatrix"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Dtjklkpb8G0"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Zetamatrix is the first domestic biotechnology company in Turkey that produces biomaterials used in bioprinters in the production of living tissue.</p><p>Biomaterials are bioinks in hydrogel form that function as extracellular matrix environments to support 3D cell growth and proliferation, our company manufactures and sells these products.</p><div><br></div>"
    "info_title_en" => "Zetamatrix"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Dtjklkpb8G0"
    "startup_title" => "GelMA (Gelatin Methacrylate)"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">GelMA (Gelatin Methacrylate), medikal saflıkta ve düşük endotoksisite içerikli jelatinin metakrilik anhidrit ile proses edilmesinden oluşan yarı sentetik bir hidrojeldir. GelMA, çok çeşitli biyobaskı uygulamaları için “Altın Standart”tır. GelMA hidrojellerinin biyomedikal alanda yaygın kullanımı, çeşitli hücre tiplerinin mükemmel bağlanmasını ve çoğalmasını sağlayan benzersiz biyolojik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.<br></p>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/gelma.png"
    "startup_title_en" => "GelMA (Gelatin Methacrylate)"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">GelMA (Gelatin Methacrylate), is a semi-synthetic hydrogel consisting of processing gelatin with methacrylic anhydride of medical purity and low endotoxicity content. GelMA is the "Gold Standard" for a wide range of bioprinting applications. The widespread use of GelMA hydrogels in the biomedical field is due to their unique biological properties, which ensure excellent bonding and proliferation of various cell types.<br></p>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/gelma.png"
    "address" => null
    "phone" => "(+31) 6 27355259 / (+90) 533 230 05 82"
    "email" => "info@zetamatrix.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 14
    "startup_1_title" => "ColMA (Collagen Methacrylate)"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">ColMA (Collagen Methacrylate), medikal saflıkta ve düşük endotoksisite içerikli kolajenin metakrilik anhidrit ile proses edilmesidir. ColMA, hücre tohumlama koşullarını optimize edebilir ve sağlıklı hayvan dokusu, yara modeli vb. simülasyonu için sağlıklı ve in vivo benzeri bir 3B yapı sağlayabilir. ColMA'nın kendisi ve ColMA bazlı biyomürekkepler, yüksek kaliteli modellemeye izin veren harika mekanik ve kimyasal özellikler gösterir.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/colma.png"
    "startup_1_title_en" => "ColMA (Collagen Methacrylate)"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">ColMA (Collagen Methacrylate), is the treatment of collagen with methacrylic anhydride of medical purity and low endotoxicity content. ColMA can optimize cell insemination conditions and provide a healthy and in vivo-like 3D structure for simulation of healthy animal tissue, wound pattern, etc.&nbsp; ColMA itself and ColMA-based bioinks show great mechanical and chemical properties that allow for high-quality modeling.&nbsp;<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/colma.png"
   ]
   #original: array:26 [
    "id" => 9
    "created_at" => "2022-06-23 10:04:18"
    "updated_at" => "2022-06-24 08:40:27"
    "info" => "<p style="text-align: justify;">Zetamatrix, canlı doku üretiminde biyoyazıcılarda kullanılan Türkiye’de ilk yerli biyomalzeme üreten biyoteknoloji şirketidir.&nbsp;</p><p>Biyomalzemeler, 3B hücre büyümesini ve çoğalmasını desteklemek için hücre dışı matris ortamları olarak işlev gören hidrojel formunda biyomürekkepler olup, şirketimiz bu ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.</p><div><br></div>"
    "info_title" => "Zetamatrix"
    "info_video" => "https://www.youtube.com/watch?v=Dtjklkpb8G0"
    "info_en" => "<p style="text-align: justify;">Zetamatrix is the first domestic biotechnology company in Turkey that produces biomaterials used in bioprinters in the production of living tissue.</p><p>Biomaterials are bioinks in hydrogel form that function as extracellular matrix environments to support 3D cell growth and proliferation, our company manufactures and sells these products.</p><div><br></div>"
    "info_title_en" => "Zetamatrix"
    "info_video_en" => "https://www.youtube.com/watch?v=Dtjklkpb8G0"
    "startup_title" => "GelMA (Gelatin Methacrylate)"
    "startup_info" => "<p style="text-align: justify;">GelMA (Gelatin Methacrylate), medikal saflıkta ve düşük endotoksisite içerikli jelatinin metakrilik anhidrit ile proses edilmesinden oluşan yarı sentetik bir hidrojeldir. GelMA, çok çeşitli biyobaskı uygulamaları için “Altın Standart”tır. GelMA hidrojellerinin biyomedikal alanda yaygın kullanımı, çeşitli hücre tiplerinin mükemmel bağlanmasını ve çoğalmasını sağlayan benzersiz biyolojik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.<br></p>"
    "startup_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/gelma.png"
    "startup_title_en" => "GelMA (Gelatin Methacrylate)"
    "startup_info_en" => "<p style="text-align: justify;">GelMA (Gelatin Methacrylate), is a semi-synthetic hydrogel consisting of processing gelatin with methacrylic anhydride of medical purity and low endotoxicity content. GelMA is the "Gold Standard" for a wide range of bioprinting applications. The widespread use of GelMA hydrogels in the biomedical field is due to their unique biological properties, which ensure excellent bonding and proliferation of various cell types.<br></p>"
    "startup_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/gelma.png"
    "address" => null
    "phone" => "(+31) 6 27355259 / (+90) 533 230 05 82"
    "email" => "info@zetamatrix.com"
    "status" => 1
    "entrepreneur_id" => 14
    "startup_1_title" => "ColMA (Collagen Methacrylate)"
    "startup_1_info" => "<p style="text-align: justify;">ColMA (Collagen Methacrylate), medikal saflıkta ve düşük endotoksisite içerikli kolajenin metakrilik anhidrit ile proses edilmesidir. ColMA, hücre tohumlama koşullarını optimize edebilir ve sağlıklı hayvan dokusu, yara modeli vb. simülasyonu için sağlıklı ve in vivo benzeri bir 3B yapı sağlayabilir. ColMA'nın kendisi ve ColMA bazlı biyomürekkepler, yüksek kaliteli modellemeye izin veren harika mekanik ve kimyasal özellikler gösterir.<br></p>"
    "startup_1_video" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/colma.png"
    "startup_1_title_en" => "ColMA (Collagen Methacrylate)"
    "startup_1_info_en" => "<p style="text-align: justify;">ColMA (Collagen Methacrylate), is the treatment of collagen with methacrylic anhydride of medical purity and low endotoxicity content. ColMA can optimize cell insemination conditions and provide a healthy and in vivo-like 3D structure for simulation of healthy animal tissue, wound pattern, etc.&nbsp; ColMA itself and ColMA-based bioinks show great mechanical and chemical properties that allow for high-quality modeling.&nbsp;<br></p>"
    "startup_1_video_en" => "http://kandillihealth.i-sek.org/storage/files/4/Zetamatrix/colma.png"
   ]
   #changes: []
   #casts: []
   #classCastCache: []
   #attributeCastCache: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
  }
 ]
 #escapeWhenCastingToString: false
}